Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

XỨ ĐOÀN HTDC AN PHONG GX PHƯỚC ÂN, BÀ RỊA SINH HOẠT 27/3/2022

 Sáng chúa nhật 27/3/2022, xứ đoàn HTDC An Phong, giáo xứ Phước Ân , Bà Rịa chia sẻ lời Chúa với cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Châu trước buổi sinh hoạt .