Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

THƠ - HÌNH TĨNH TÂM HÙNG DŨNG MAI THÔN

ĐẦU MÙA CHAY 2014

ĐIỂM HẸN
* * * * * * * *
Điểm hẹn Mai Thôn ta cùng họp mặt
Dưới nắng hồng đan kết những bàn tay

Bao ý nguyện, với mơ ước nồng say
Ôi chan chứa mừng vui đây Hùng Dũng
Phú Cam- Huế tuy xa mà gần xịt
Hòa Hưng đấy , ngõ đông đúc người qua
An Hòa cũ những dong đường rộng mỡ
Ôn cố tri tân !
Lòng khấp khởi vui mừng,
Bừng sáng lên như sóng dậy trào dâng
Nung nấu nhịp tim , rạo rực tình thân
Hùng Dũng như tiếp sức tận tâm linh
Luồng sinh khí ngỡ như đà vụt tắt
Trong thẩm sâu, trong cõi lòng tím ngắt
Vẫn bừng cháy, vẫn sáng lên bất tận
Hùng Dũng ơi !
Hãy nối lửa cho đời.
* * * * * * * *
Đan-Thụy – Saigon

NHẮN NHỦ
* * * * * * * *
Hùng Tâm Dũng Chí ta ơi
Dẫu rằng cách trở mà đời sắt son
Trọn tâm với lũ trẻ con
\Vui tươi bác ái nguyện tròn tâm can
Hùng Dũng mãi cứ vuông tròn
Sinh hoạt đều đặn ý ngoan cao vời
Đan xen nguyện ước muôn nơi
Anh em nhất trí tuyệt vời biết bao
Hùng Dũng ấn tượng dạt dào
Nâng cao tầm vóc Anh Hào đi lên
Mở mang giáo xứ khắp miền
Hùng Tâm Dũng Chí là nền thiếu nhi
Ta cùng quyết chí bước đi
Trên đà phát triển ngại gì chông gai
Tinh thần vươn tới tương lai
Đồng hành xây dựng, chung vai trọn tình./.
* * * * * * * *

Đan Thụy - Saigon