Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

NHẠC XUÂN - BÍNH THÂN 2016
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - BÍNH THÂN 2016
KÍNH CHÚC 

QUÝ BẠN ĐỌC , QUÝ CỘNG TÁC VIÊN  
MỘT NĂM MỚI  2016 TRÀN ĐẦY NIỀM VUI , SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC 

 Vui trong sức khoẻ, 
trẻ trong tâm hồn, 
khôn trong lý tưởng, 
trưởng thành trong…. tất cả mọi lĩnh vực….