Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

LỄ GIỐ CHA CỐ AN TÔN BÙI HỮU NGẠN 2015 TẠI ĐÀ NẴNG

Một số hình ảnh Lễ Giỗ cố Tuyên úy AN TÔN BÙI HỮU NGẠN và Quý Cha cố Linh hướng các Xứ Đoàn HTDC ,các Anh chị em cựu trưởng HTDC đã qua đời tại Nhà thờ Giáo xứ An ngãi , Đà Nẵng vào năm 2015 .
Năm nay Liên Đoàn HTDC Thánh Linh , Giáo Phận Đà Nẵng cũng tổ chức lễ giỗ vào ngày 18/7/2016 tại Nhà Thờ An Ngãi để được viếng mộ quý Cha Cố tại đất Thánh .
Riêng Gia Đình An Hòa , các cựu học sinh Gioan XXIII, các ACE cựu HTDC An Hòa Đà Nẵng (cũ) sẽ tổ chức lễ giỗ Cha Cố An Tôn vào ngày thứ bảy 23/7/2016 tại nhà thờ Giáo Xứ Ngọc Lâm , Đồng Nai .