Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

LỜI HOA DÂNG MẸ "Lời Hoa Dâng Mẹ".
- Lời Thơ: Lm Nguyễn Tầm Thường
- Nhạc  : Phạm Trung 
- Ca đoàn: Thiên Thanh.
LỜI HOA DÂNG MẸ

THÁNG NĂM THÁNG CỦA MẸ

Tháng của Mẹ , 
xin mời nghe một bài hát về Mẹ rất thân thuộc với mọi người 
của LM NGUYỄN KHẮC XUYÊN 
Diệu Hiền và Quyết Thắng trình bày 

LẠY MẸ XIN YÊN ỦI