Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

TIN THÊM VỀ CÁC Srs. KHẤN DÒNG NGÀY 27/8

Cũng tin thêm cho các bạn biết rõ  chi tiết hơn :

-         Sr. Marie NGUYỄN THỊ GIÁM  là Bà Nhất thứ hai giúp An Hòa . Năm nay bà khấn KIM CƯƠNG KHÁNH  .
-         Sr. Johanna HOÀNG THị NHỊ là Sr. chuyên dịch tài liệu cho Hùng Tâm Dũng Chí  để Cha Cố Ngạn in tài liệu cho chúng ta , Sr. khấn NGỌC KHÁNH tu dòng .
-         Sr. Agnès NGUYỄN THỊ CÔI  là Sr. lo phòng mặc áo ở An Hòa cũng KIM KHÁNH khấn  dòng .
-         Sr. Thérèse TRẦN THỊ SA trước là Cô giúp xứ An Hòa những năm đầu tiên khi mới có Hùng Tâm Dũng Chí . Sr. khấn KIM KHÁNH khấn dòng .
-         Sr. Jean Harman HUỲNH THỊ XUÂN  là Cô của một Cha con của Cha Đinh Công Hạnh . Sr. Xuân khấn KIM KHÁNH  dòng .

Mai Hương tin để chúng ta báo tin cho các Huynh Trưởng , các em cựu HTDC ở Đà Nẵng và các nơi  làm BÓ HOA THIÊNG  chúc mừng lễ khấn dòng ngày 27/8/2016 này  của các Srs. là những người đã có công với ACE chúng ta , với HTDC Đà Nẵng .


MAI HƯƠNG