Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHANH NGÀY HỌP MẶT - TĨNH TÂM HTDC 11/2/2017

Toàn bộ anh chị  ngày Họp Mặt - Tĩnh Tâm HTDC 2017 chụp ảnh chung với Cha Tiến Lộc và Cha Tươi 


Các đoàn cựu HTDC đã tham dự ngày HỌP MẶT- TĨNH TÂM 11/2/2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Thánh Martin , Biên Hòa, Đồng Nai .
                                           1) Đoàn HTDC Nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam Huế ,10người
                                  2) Đoàn HTDC Dòng Chúa Cứu Thế , Huế , 21 người 
                                         3) Đoàn HTDC An Hòa -Quảng Nam -Đà Nẳng , 31 người 
4) Đoàn HTDC Đà Lạt , 4 người 
                                                5) Đoàn HTDC Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời , Sài Gòn , 21 người
                  6) Đoàn HTDC Bà Rịa Vũng Tàu , 13 người
                        7) Đoàn HTDC Biên Hà , Bình Dương , 5 người 

Tổng cộng 105 anh chị HTDC tham dự .
Anh chị Lê Ngọc Bưu ở DCCT  Kỳ Đồng trước khi lên xe dự ngày Họp Mặt Tĩnh Tâm HTDC 2017

Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc đăng ký và đóng tiền tham dự ngày HM-TT  HTDC 2017

Đoàn Phủ Cam Huế đang đăng ký tham dự 

Ban Thư Ký 

Cha Phêrô Phan Văn Tươi  Cha sở Biên Hà Bình Dương tuyên bố khai mạc ngày họp mặt 


Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc đang chia sẻ về Phong Trào Quốc Tế Tông đồ Thiếu Nhi 

Các anh chị đang chăm chú nghe Cha T. Lộc chia sẻ 

Ban chủ sự ngày Họp Mặt - Tĩnh Tâm HTDC 2017 


Cha Tiến Lộc đang chia sẻ 
Đoàn HTDC Bà Rịa Vũng Tàu tham dự ngày HMTT HTDC 2017

Đoàn HTDC An Hòa - Quảng Nam - Đà Nẵng 

Các Soeurs Đoàn HTDC Đà Lạt 

Đoàn HTDC Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam , Huế 

Đoàn HTDC DCCT , Huế 

Đoàn HTDC Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời , Sài Gòn 

Đoàn HTDC Biên Hà , Bình Dương Cha TL cùng hát với các anh chị HTDC bài  " 12 điều tâm niệm HTDC " do Cha TL sáng tác .

Cha TL cùng hát với các anh chị HTDC bài  " 12 điều tâm niệm HTDC " do Cha TL sáng tác .

Anh Liêm ca đoàn trưởng nhà thờ Dầu Giây hiện nay đang hướng dẫn hát lễ cho anh chị HTDC cho  thánh lễ ngày họp mặt được trang nghiêm, long trọng .

Cha Tươi đang giảng trong thánh lễ ngày họp mặt 


Cha Tiến Lộc đang giảng trong thánh lễ ngày họp mặt Đoàn An Hòa ĐN đặc biệt có anh Sự , anh Hộ ở Mỹ về tham dự chụp ảnh trước TTMV Martin 


Các chị  ăn cơm trưa tại TTMV Martin ngày họp mặt 

Chị Hoa  trước tượng Thánh Martin  TTMV buổi trưa ngày họp mặt 

Các chị em HTDC An Hòa Đà Nẵng buổi trưa ngày HMTT

2 chị ở HTDC Thanh Đức Đà Nẵng và 2 chị An Hòa Đà Nẵng Hai chi Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong giờ nghỉ trưa 

Sóc nâu Tuyết Mai(An Hòa Đà Nẵng) cùng Cha Tiến Lộc cùng nhảy và hát với anh chị HTDC bài "Con gà con"  cho tỉnh ngủ đầu giờ chiều thảo luận .Các Trưởng HTDC đoàn Biên Hà, Bình Dương  cùng diễn bài " Ra khơi cùng Chúa KiTô "

Chủ sự ngày họp mặt 

Chị Sửu đoàn Phủ Cam Huế  góp ý 

Anh Lê Ngọc Bưu chia sẻ 

Đoàn BR-VT phát biểu 

Anh Hải đoàn Bà Rịa Vũng Tàu  góp ý trong buổi chiều thảo luận Đoàn HTDC Biên Hà,  Bình Dương, giáo phận Phú Cường