Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

CHÚC MỪNG 40 NĂM LM CHA ĐINH CÔNG HẠNH

                                                   


        Thánh lễ Tạ Ơn  kỷ niệm 40 năm thụ phong Linh mục 
của    Cha  GIU SE ĐINH CÔNG HẠNH 
cố vấn  Liên đoàn HÙNG TÂM DŨNG CHÍ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG  được cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày 24/5/2013 tai TRUNG TÂM MỤC VỤ GP ĐÀ NẴNG .
       Toàn thể cộng đoàn dân Chúa HTDC kính chúc mừng Cha Cố vấn .
       Nguyện xin Chúa ban cho Cha được tràn đầy Thánh ân , dồi dào sức khỏe để Cha hoàn thành nhiệm vụ Mục tử của mình , tiếp tục dìu dắt đàn con HÙNG DŨNG làm việc tông đồ , mở mang nước Chúa , thực hiện di chúc của Cha cố AN TÔN  sáng lập phong trào HTDC GP ĐN .


*******************
                                                 
THƠ CHÚC MỪNG Như mới vừa đây thôi ,
Mà đã ,
Bốn mươi năm qua rồi,
Ngày Cha lên Bàn Thánh
Dâng trọn đời tinh khôi ….

*
Thời gian thấm thoát trôi,
Qua bao cuộc đổi đời ,
Bước chân Người Mục Tử,
Vẫn kiên vững rạng ngời .

*           
Xin Chúa cho mọi nơi,
Bước chân Cha đi tới,
Sẽ tràn đầy Thánh Ân ,
Và Bình An suốt đời .

*
Tuy cách xa phương trời ,
Vẫn nhớ mãi không thôi,
An Hòa xưa thân ái ,
Nay đã rất xa rồi ….

              Mai Nương