Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

CÒN SỐNG MÃI


                                                                                                              Chị Loan và vợ chồng Trưởng Luận , Yêu thăm mộ Cha cố  An Tôn