Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

KINH - LUẬT HÙNG TÂM DŨNG CHÍ


KINH – LUẬT HÙNG TÂM DŨNG CHÍ


I-                    LUẬT
Ta thương yêu nhau như Chúa Giê su đã thương yêu ta .

II-                  KINH HÙNG TÂM

Lạy Chúa Giê-su,Chúa yêu hết mọi Hùng Tâm, xin ban phúc lành cho thiếu nhi Việt Nam, và thiếu nhi khắp hoàn cầu . Xin Chúa thương đến những người chưa được biết Chúa , hay không muốn nhìn nhận Chúa  . Xin Chúa ban cho con ơn lúc nào cũng tươi cười  và không sợ hy sinh . Xin Chúa dậy con biết làm cho đời con nên cao đẹp  và ban cho con vinh dự được cùng Chúa cứu rỗi thế gian .
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria , Mẹ hiền của Hùng Tâm, xin Mẹ luôn luôn gìn giữ trái tim con trong trắng và trung thành với Chúa Giê- su . Amen .

III-                KINH DŨNG CHÍ

Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn con giúp Chúa cứu các linh hồn , xin cho linh hồn con trong mọi hoàn cảnh ở đời , lúc nào cũng hùng dũng vui tươi . Xin Chúa ban cho con can đảm, không từ chối Chúa một việc gì, lại luôn luôn vâng theo ý Chúa .
Xin Chúa ban cho con ơn làm cho người chung quanh con  được hạnh phúc, và suốt đời con chỉ biết làm vui lòng Chúa và làm cho người ta yêu mếm Chúa .
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria , Mẹ hiền của Dũng Chí, xin Mẹ luôn luôn gìn giữ trái tim con trong trắng  và trung thành với Chúa Giê-su . Amen .

IV-               12 NGUYÊN TẮC HÙNG TÂM DŨNG CHÍ

Hùng Dũng mọi lúc mọi nơi,
Là người Công giáo sống đời nết na .
Hùng Dũng ngay thẳng thật thà,
Luyện lòng trong trắng nõn nà tốt tươi .
Hùng Dũng vui vẻ tươi cười,
Dù khi nguy khó vẫn cười vui luôn .
Hùng Dũng sạch sẽ luôn luôn ,
Tính tình cẩn thận ghi long sắt son .
Hùng Dũng tử tế vuông tròn ,
Nói cười lịch thiệp đẹp long người ta .
 Hùng Dũng thảo hiếu mẹ cha,
Là anh em bạn thiết tha mọi người .
Hùng Dũng mau mắn vâng lời ,
Tuân theo triệt để ý  lời cấp trên .
Hùng Dũng chu đáo vẹn tuyền ,
Thực hành mọi việc toại nguyền ước mong .
Hùng Dũng hăng hái chí long ,
Ham mê làm việc hăng nồng vui chơi .
Hùng Dũng sung sướng giúp người,
Hiến thân phục vụ vui cười ngại chi .
Hùng Dũng ưa thích khó nguy ,
Hy sinh can đảm ngại gì gian truân .
Hùng Dũng quyết chí hiến than ,
Giao chinh cho Chúa toàn phần thế gian .

V-                 KINH HỮU TRÁCH

Lạy Chúa Giê-su,mặc dầu con bất xứng, Chúa cũng đã chọn con làm thủ lãnh . xin chúa ban cho con những ơn cần để chu toàn phận sự  . Xin Chúa ban cho con long hăng hái nhiệt thành để dẫn dắt các em đến cùng Chúa , lòng vui vẻ để làm cho các em được hạnh phúc, long hiền lành và khiêm tốn để sai khiến mà không làm mất lòng các em , để phụng sự các em mà không bao giờ ngã lòng . Xin Chúa ban cho con ơn luôn luôn  làm hài lòng các em, để giúp các em thêm yêu mến Chúa . Và nhất là xin Chúa ban cho con lòng tông đồ quảng đại, để chinh phục các em cho Chúa . Amen .

VI-               LUẬT HỮU TRÁCH

(MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM 
CỦA HUYNH TRƯỞNG HÙNG TÂM DŨNG CHÍ)
 .

1- Huynh trưởng đại độ luôn luôn hy sinh bất kể .
2- Huynh trưởng hướng dẫn và làm gương 
     đi đầu mọi lúc mọi nơi .
3-Huynh trưởng nghĩ đến kẻ khác trước
    giúp các em không một tí gì kiểu cách.
4- Huynh trưởng biết tùng phục triệt để,
    để các em tùng phục mình.
5- Huynh trưởng biết tự chủ không mất nhẫn nại bao giờ.
6- Huynh trưởng vui luôn nhất là khi gặp trở ngại .
7- Huynh trưởng chịu lễ hy sinh ,
    cầu nguyện cho các em Doàn mình .
8- Huynh trưởng gánh phần trách nhiệm Đoàn mình .
9- Huynh trưởng xem Chúa Giêsu nơi thầy cả, 
    phụ giúp người trong việc tông đồ .
10- Huynh trưởng chỉ muốn phần thưởng 
      là được hướng dẫn các em đến củng Chúa Giêsu .