Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

MUỐN GÂY DỰNG MỘT ĐOÀN HÙNG TÂM DŨNG CHÍ (3)


PHẦN II


GÂY MỘT BẦU KHÔNG KHÍ
CÔNG GIÁO ĐẠI ĐỒNG



ĐOẠN I

GÂY BẦU KHÍ
“ HAY ĐỘT XƯỚNG CHÍNH THỨC PHONG TRÀO “


LẠI PHẢI CÓ MỘT BẦU KHÍ ?

       Không phải cho được đột xướng một Phong trào , Bạn bảo các em ngồi xuống khoanh tay rồi cắt nghĩa …… rồi đưa tin …. rồi hô hào mời gọi các em vào …..
Phong trào không quen giải thích , nhất là đối với các trẻ em , chỉ cần đem ra sống ngay đi .
       Cho nên ban đầu bạn dùng tờ báo của Phong trào nếu có , và ….. ( chỉ có tờ báo H.T.D.C. là ta cứ rộng tay dải rắc  ) . Nhưng Bạn hãy cố đổi tùy theo nhu cầu , bầu khí của các buổi họp của Bạn bằng cách đặt các em vào một bầu khí nào đó .
Bầu khí mà cuối cùng ta phải gây bầu khí Công giáo Đại đồng .
      Những giai đoạn phải qua :

1)    Bầu khí Vui Tươi .
2)    Bầu khí Hùng Dũng
3)    Bầu khí Bác Ái .

      Bạn đừng vội tìm cho hiểu tại sao lại chọn đặc điểm ấy . Cái hệ thống này đã chứng minh ở mấy nghìn đoàn thể khác nhau rồi . Bạn cứ tin .
      Ba bầu khí ấy tuy có tách bạch theo tuần tự nhưng không nhất thiết là tuần tự vì trong việc giáo dục , sự vui vẻ , hùng dũng và bác ái ba tư cách không thể chia rời , tất nhiên phải pha lộn nhau .
      Nhưng Bạn nên nhớ rằng : đem hết mọi trẻ em của Bạn vào sống trong một bầu khí có sức thu hút các chúng một cách không ngờ , bao giờ cũng có ích hơn là hội các chúng mà dặn bảo khuyên răn .

1-    GÂY BẦU KHÍ Ở ĐÂU ?

       Trước hết trong chính nơi Bạn đang ở , hay dùng một tiếng mà Phong trào ít ưa ,ở trong hội đoàn Bạn coi sóc như : tín lạc hội , trường học , cô nhi viện …..
       Những điều chúng tôi sắp nói đây chú trọng đến tín lạc hội và các hội đoàn trong xứ đang dự bị đi đến Công Giáo Tiến Hành , cho những trường tư , trường trung học , lưu học xá , tiểu chủng viện , trường tập , cô nhi viện   - nói chung  là hết mọi ký túc xá  -  Phải có những bí thuật riêng  không thể nói trong cuốn sách này được  . Nhưng hễ ai muốn đột xướng Phong trào ở đâu mặc lòng cũng có thể lượm được ở đây nhiều ý tưởng hay .
        Cũng có trường hợp bắt đầu Phong trào từ chỗ zé – rô  .
        Như thế có thể là tuyệt hảo :  không phải lo đến những cổ truyền , tập tục , phải dè dặt kính nể , phải sửa chữa  phải xóa bỏ .
        Nhưng việc khó khăn là chiêu mộ trẻ em , tìm lý tài , đoàn quán ….. Nhưng không lo , Bạn cứ đi thăm vài gia đình gọi mấy trẻ đến hội cho thật vui , thế là tự nhiên sẽ có dần ….

NHỮNG EM BÉ NÀO ?

        Những người đã hiểu ý chúng tôi sẽ cho câu hỏi đó là câu hỏi dớ dẩn . Vì trách nhiệm chúng ta , những người đột xướng Phong trào , là phải hành động ảnh hưởng đến mỗi trẻ em , cả những em  không đến với ta bao giờ .
        Dù sao , Bạn cũng phải bắt đầu từ những em đang dưới quyền Bạn , nhưng đây là cái mới  : Bạn nhìn qua các trẻ đó , tất cả những em chưa vào dưới quyền Bạn .
Rồi , Bạn nên nhớ , hễ đã đột xướng Phong trào trong một hội đoàn của Bạn , phải cho hết mọi trẻ gia nhập . Không được dành cho các em đạo đức thôi …..
        Gây Phong trào với mấy trẻ em đã chọn lựa , trong một đoàn thể là một bè rồi , một mâu thuẫn không thể tưởng tượng . Vì gây một Phong trào là gây một bầu khí .
        Đời nào ta có thể đun nóng mấy thước vuông không khí trong phòng , cho lên đến 30 độ , còn bao nhiêu cứ để lạnh như ở ngoài được  ?


2-    BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ?

     Nếu các trẻ em Bạn coi sóc đã có sẵn , lại là những em lịch sự ngoan ngoãn (nhưng có thể là không có đạo )   Bạn có thể bắt đầu việc gây bầu khí ngay được .
     Nếu chúng là những em không kỷ luật , om xòm , ích kỷ  Bạn nói : chúng chẳng thèm nghe, bảo chơi cái gì cũng không chịu giữ kỷ luật , chưa biết im lặng và đứng nghiêm khi nghe tiếng còi , lúc đó , Bạn hãy bắt đầu luyện cho chúng thuần thục đã ; rồi mới đến việc gây bầu khí sau .
      Muốn luyện cho thuần thục phải dùng những cuộc chơi kỷ luật : lợi dụng cái thích om xòm lộn xộn thopng dong của trẻ em để đem nó đến chỗ im lặng và trật tự .
     Tỉ dụ : mấy cuộc chơi .
     Khi đã thực hiện được công việc tiếp xúc gần gụi với các trẻ em rồi , Bạn bắt đầu việc  “ gây bầu khí “  chính thức . Rất nên bắt đầu ngay từ khai trường , và chia việc làm ba tam cá nguyệt đồng thời cũng hợp với các mùa Hội Thánh  để tuyên truyền quan niệm sinh lực . Còn việc tổ chức đoàn Bạn sẽ dần dần theo với chương trình hoạt động đã chỉ định cho mỗi tháng .
     Tất cả công việc gây bầu khí có thể tóm tắt trong bản sau đây :


BẢN TÓM  CHƯƠNG TRÌNH GÂY BẦU KHÍ  THƯỜNG LỆ


Năm Hội Thánh
Năm học
Bầu khí  phải gây
Tổ chức phải thực hiện theo nguyên tắc
Tư tưởng phải tuyên truyền


Mùa át Sinh nhật


3 tháng đầu


Bầu khí Vui tươi
Truyền bá tờ báo HTDC .
Chia trẻ thành Cơ
Tổ chức các công tác
Lợi dụng “phương pháp “ hoạt động
Chúng ta là con Thiên Chúa . Đó là căn cớ cho chúng ta vui vẻ , cũng là danh hiệu quí tộc .


Mùa chay Phục sinh


3 tháng giữa năm học


Bầu khí Hùng dũng
Hướng dần dần đến việc chinh phục  tạm :
Huấn luyện các người coi đội .
Dự bị và thành lập các đội
Chúa Giê su là đại tướng và cứu thế của ta .
Vói Anh Dũng chúng ta cố tham dự vào công việc cứu thế của Người .


Mùa Phục sinh Lễ Chúa TTHX


3 tháng cuối năm học


Bầu khí Bác ái
Long trọng rước nhận luật bác ái .
Tra xét và viết trả lời những câu hỏi để xin công nhận chính thức đoàn .(Nhập Đại Đồng Công Giáo )
Là viên sống của một thân thể mầu nhiệm chúng ta cùng nhau hợp nhất với Chúa Giê su . Với tinh thần Bác ái ta kiến thiết Đại Đồng Công Giáo




ĐOẠN II

GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT



GÂY BẦU KHÍ VUI VẺ

CHÚNG TA LÀ CON THIÊN CHÚA , ĐÓ LÀ CĂN CỚ CHO CHÚNG TA VUI VẺ





1-    BẦU KHÍ PHẢI GÂY  : VUI VẺ

CHÍNH BẠN PHẢI VUI TRƯỚC

      “ Muốn hoán cải một cái ở ngoài phải hoán cải được cái đó ở nơi mình đã “ lời Đức Giám mục RI-SÔ  .
      Trước khi bắt tay hành động trong một nhóm trẻ , ta phải bắt đầu làm cho chính mình ta vui vẻ .
       Để được như thế  hãy suy ngắm về sự vui vẻ .
       Cầu nguyện như thế không có gì là ngoại đạo . “ Chúa yêu người dâng tiến vui vẻ “ . Chúa yêu tinh thần gây vui vẻ cho mọi người chung quanh , Chúa thích người cho một cách vui lòng .
      Suy ngắm đôi ba lần chưa đủ . Phải lâu và hàng ngày cho tới khi mọi hành vi cử chỉ ngôn ngữ đều nhuần thấm một tinh thần vui vẻ .
      Suy ngẫm không phải nguyên bằng trí óc thôi . Tiến trên con đường vui vẻ , thâu nhập cho hết tinh thần vui vẻ là việc của ý chí .
      Biết vui vẻ là gì và những nguyên nhân làm nên vui vẻ  .
      Nhưng còn phải biết nhất định : lúc nào cũng sung sướng nên lúc nào cũng vui vẻ .
      Phô bày tinh thần vui vẻ đó trong mọi hành vi : tiếng hát , nụ cười, vui tính , lạc quan , nhanh nhẹn .
      Cho được như thế phải tập .
      Hãy cố gắng thao luyện cho tới kết quả .
      Kết quả không phải ở chỗ ghi được trong cặp xét mình riêng của ta thôi  . Phải có công hiệu ngay ở nơi con mắt , trong cách nhìn , trên môi , trong tất cả điệu bộ trong sự hiền hòa nhẵ nhặn ….
      Càng muốn chiếu dãi nhiều ánh sáng vui vẻ càng phải liệu có một ngọn đèn vui vẻ thực to .
      Bạn có thể nhờ những sách nói về sự vui vẻ .

SỰ QUAN TRỌNG CỦA VUI VẺ

       Vui  vẻ có năng lực giáo hóa rất mạnh . Nó làm cho vui lòng chịu khó , lấy cố gắng làm dễ dàng . Nhiều thiếu niên không thu hái được kết quả trong những năm còn đang tuổi giáo dục vì chúng bị kìm hãm trong một không khí u sầu . Chúng ta đừng làm cho nhân đức hóa thành một cái gì buồn tẻ .

VUI  VẺ CÓ NĂNG LỰC TÔNG ĐỒ

        Một điều quan trọng là việc giáo dục công giáo phải ban bố một cách thực vui vẻ . Phải liệu cho tâm trí các trẻ con luôn luôn đượm những ý tưởng này  : “Đời sống đạo đức   Vui lắm  . Làm con Thiên Chúa vui lắm “  ; “ Thân mật với Chúa Giê su vui lắm “


2-    MẤY KẾ HOẠCH GÂY BẦU KHÍ VUI VẺ

SỰ VUI VẺ CỦA CHÚNG TA
      Ta phải luôn luôn biểu lộ cách kín đáo tấm lòng vui sướng của người công giáo .

TRANG HOÀNG TRỤ SỞ
      Vẽ những màu tươi sáng , mầu ngà vàng , những mầu nhạt bền họn mầu thâm

ĐỒ DÙNG
      Không nên dùng những đồ bằng gỗ quét đen kẻo ra vẻ tang chế và để thấy những  lốt rạch bẩn . Nên dùng những đồ quét ver-ni .

TRANG HOÀNG
       Có chỗ nhất định để trẻ em tùy thời hạn tùy vấn đề vẽ những đường chì trang hoàng . Có chỗ vẽ và viết “ Bích Báo “ . Chính đây là chỗ ta trình bày những cái sẽ đem được tư tưởng vào trí não trẻ em . ( Nhớ dành chỗ để sau này làm đội sở ) .

HOA
      Cắm trong bình , hay giồng chung quanh hay đằng trước trụ sở . ( Dù trẻ giai và trẻ bé có thể phá phách , ta cứ làm những cái bắt chúng phải trọng kính )  .

CUỘC CHƠI
      Chơi không những là cách trẻ biểu lộ tính ham hoạt động , còn là biểu dương tính thích vui vẻ .
      Bạn muốn gây dựng Phong trào này , Bạn hãy trọng kính cuộc chơi . Nếu rã rời , Bạn phải cho chơi nhiều hơn .
      Sau những cuộc điều tra kỹ lưỡng , chúng tôi nhận xét rằng rất nhiều đoàn thể Nhi đồng (nhất là trẻ gái ) , việc chơi còn quá sợ hãi . Các chúng chơi ít vì chơi không đúng kiểu và vì thế mà thành chán nản . Lại còn đánh nhau , cãi nhau là khác . Đã đánh nhau còn gì mà không đau khổ phiền cực , còn gì là vui vẻ .
      Về vấn đề này Bạn nên xét mình cẩn thận . Thường các trẻ em cố ham chơi và chơi tử tế hay không , là tùy như nhà giáo dục có muốn cho các chúng vui vẻ có biết tổ chức các cuộc chơi hẳn hoi .
      Trẻ đã ham chơi , sẽ không còn giờ đâu mà chán mà buồn , mà nhàn rỗi , mà nói nhảm , mà cãi nhau . Bầu không khí sẽ tươi vui gấp mấy !
( Muốn có nhiều cuộc chơi hãy coi quyển Trò chơi sắp xuất bản ) .

HÁT
      Có cần phải thuyết lý nhiều về ảnh hưởng quan trọng của ca nhạc trong việc gây bầu khí vui vẻ cho một đoàn thể không ?
      Ai cũng thừa hiểu . Xin miễn nói .
      Đã hẳn , phải hát để cho bầu khí vui tươi , nhưng đừng cho hát lăng nhăng láo nháo . Phải liệu cho bài hát cất lên tự đáy lòng hân hoan khoái lạc .
       Bạn hãy thu tập lấy nhiều bài hát hay và dạy cho các em hát . Bạn sẽ thấy vui vẻ trẻ trung …..

KHẨU HIỆU  : VUI LUÔN

        Khẩu hiểu đó của Dũng Chí nhưng Hùng Tâm hô cũng không sao . Ta chớ coi tinh thần vui vẻ luôn là tinh thần ngoại đạo , như một ít người đã lầm tưởng . Vui luôn dù phải sự khó , bao giờ cũng đòi phải có nhiều ý chí , nhiều bác ái Công giáo .
        Hãy đem khẩu hiệu đó ra thực hành luôn và một cách mau chóng . Dán lên tường chưa đủ , phải biểu lộ ra trên các nét mặt .
        Thỉnh thoảng nên cắt khẩu hiệu làm hai , bắt các em hô lại  cho thực đều , thực to , thực rõ .

BẠN HÔ  :                  VUI
CÁC EM THƯA    :     LUÔN

        Đó là một phương pháp tuyệt hảo giúp Bạn đem các em đến trật tự , vui vẻ và im lặng  . Nhưng đừng lạm dụng  . Nhọc quá các chúng sẽ đâm láo và thưa lại  : “ Thôi ! “

TỜ BÁO
       Các Bạn đã thấy rồi :
       Một trong những đặc điểm hay nhất của Phong trào Nhi Đồng Công Giáo , một lợi khí lợi hại nhất cho việc giáo dục , đó là tờ báo của Phong trào . Chúng tôi tha thiết mong đợi một ngày gần đây  phong trào có riêng một tờ báo

THỰC HÀNH
·         Hỏi ban chỉ đạo về cách thức tuyên truyền  .
·         Tổ chức cẩn thận việc bán báo hằng tuần ở các khu phố , các xóm làng , nhờ những em chắc chắn và có khiếu tuyên truyền .
·         Bạn hãy có ý định này ; liệu cho tờ báo ra ngày nào là đi lọt khắp nơi ngày ấy . Muốn cho tờ báo được thực là giáo hóa :
·         Chính Bạn hãy đọc từ đầu chí cuối ( Cả các người cộng tác cũng thế ) .
·         Nói truyện với các trẻ về tờ báo . Ban đầu , để lôi kéo hãy kể những câu chuyện vui .
·         Nhưng muốn cho công cuộc được kết quả hơn , phải lợi dụng tờ báo , như :
·         Dùng những câu hỏi trong báo để cho các em thưa .
·         Đem câu truyện của tờ báo ra làm kịch .
·         Tổ chức cuộc chơi , mô phỏng theo câu truyn kể trong báo .
·         Tập những cái mà báo giới thiệu .
·         Viết quảng cáo như tờ báo chỉ vạch .

           Bạn nên nhớ rằng tờ báo là phương pháp lôi kéo số một , sẽ giúp Bạn dự bị các trẻ em gia nhập Phong trào .
·         Bằng những mẩu truyện Bạn sẽ giải thích .
·         Bằng những huấn lệnh Bạn sẽ giúp trẻ em đem thực hành trong đời sống .
·         Bằng những cuộc chinh phục các chúng sẽ tham dự .
·         Bằng những kiến thức Bạn sẽ nhờ các em tuyên truyền cho Phong trào .
·         Bằng những hoạt động của các vai đóng trong truyện mà các chúng muốn noi gương .
·         Bằng những hoạt động khác tờ báo sẽ hướng dẫn .
·         Bằng bầu khí Công giáo mà tờ báo cố ý gây dựng .
·         Bằng một vẻ luôn luôn lạc quan , là đặc điểm của tờ báo .

           Bạn hãy tin vào tờ báo . Hãy đọc . Hãy truyền bá cho nhiều . Nhất là đừng cho không . Phải lấy tiền . Hay hơn cả là tổ chức nhờ các em đem báo bán cho nhau , đó là một dịp để bước vào tinh thần của  “ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG “

MÁNH KHÓE

Hãy mánh khóe vá biến báo . Không nên câu nệ vào những kế hoạch chúng tôi sẽ vạch . Chính Bạn sáng kiến đi và tán dương mọi sáng kiến của người chung quanh . Đây chúng tôi không kể hết mọi mánh khóa , kẻo Bạn không còn sáng kiến . Xin nói đại khái vài ý tưởng để thực hành , giúp bạn gây bàu khí vui vẻ .

HÝ THỬ BIỂU

Cho các em làm một mặt đồng hồ thực to , vẽ độ , chung quanh vẽ nhiều hình rất hài hước . Tùy theo độ vui vẻ của đoàn thể , người hướng dẫn viên sẽ dịch kim cho nó vào chính một trong những hình chung quanh .

THẰNG KHỈ

Cho một em vẽ một hình người quảng cáo thực to , dán vào bìa cứng . Cắt từng mảnh rồi chắp lại thành một hình người  như những thằng người nhà buôn thường quảng cáo . Nó có một cái lưỡi ; tùy như lưỡi ấy thò ra hay thụt vào , thằng người kia hóa ra thằng Khỉ hay thằng Cáo . Nhờ thằng khỉ  - nhưng đừng lạm dụng  - để đem lại cho những buổi hội , bầu khí vui vẻ đang hóa tàn hay đang tiêu cạn .

THU NỤ CƯỜI

 Bảo các em về nhà , ra hiệu , xin và cắt những hình , ảnh , truyền hình những người đang cười (nên chọn những hình to ) , hình nào cũng lấy . Thường trẻ sẽ đem đến những hình ( cắt lấy , lem nhem ) . Nhưng chắc là có đủ mọi hạng cười  : từ cái cười gượng cho tới cái  cười ngọt của bà mẹ , với cái cười ngây thơ của đứa bé .
Muốn cho mọi cái cười này có ảnh hưởng giáo dục nên mở một cuộc hội chợ hay triển lãm hay phòng thương mại . Tất cả sẽ đem bán đấu giá . Mọi người sẽ đánh giá cho một thứ cười .

MỘT CÂU TRUYỆN

Lân , một cô bé được cha mẹ chiều đãi . Cô sốt ruột vì họ đã hứa cho một “Thằng phỗng “  mà mãi chưa được .
Một hôm, họ mang cho một gói , sướng quá . Cô mở . Ngạc nhiên . Không thấy phỗng lại thấy một đôi nạng . Lân khóc  .Bố bế lên đầu gối  và bảo cho con biết đôi nạng này để cho đứa bé bên cạnh không đi được  . “ Hỡi Lân , đừng khóc con . Lẽ ra phải mừng chứ . Vì con không đến nỗi phải đi nạng . Có bao giờ con nghĩ đến cái sướng con được nhảy múa , hát không ? “
Lân cảm động  và từ đó hễ gặp việc khó chịu , cũng cố tìm một lẽ để cho mình vui thú .
Nghe truyện rồi , tập cho các em biết bàn tán với nhau và cho các chúng thấy được cái thú của đời sống bằng cách tổ chức những cuộc đi dạo chung , chơi chung , thể thao chung , tổ chức một cách vui vẻ .