Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

SỨC SỐNG

 Dù đang trong những tuần mưa bão, và dưới những điều kiên chưa thuận lợi lắm các em HTDC gx Quản Lợi, Bình Phước ( sáng 25/10) và HTDC gx Quảng Nghệ, Bà Rịa ( chiều tối 18/10) vẫn sinh hoạt bình thường .