Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG TUẦN 3 : 29/7/2018

Khóa huấn luyện dự trưởng tuần 3 - 29/7/2018 .
Cha Tôma Trương Đình Sơn , DCCT Sài Gòn hướng dẫn các dự trưởng về PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÁO LÝ , sau đó các khóa sinh tham gia ôn tập về cách giải các mật thư đơn giản và học hát một số bài ca chính thức của Phong Trào HTDC : BÀI CA PHONG TRÀO , NGƯỜI ANH HÀO CỦA THIÊN CHÚA .