Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

DANH NGÔN VỀ KHIÊM TỐN   
~*~

  
~*~

~*~

~*~

  
~*~


~*~

Tony Hsieh
  
~*~

  
~*~

  
~*~

  
~*~

~*~

   
~*~