Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

SÁCH VÀ TÀI LIỆU ĐÃ XUẤT BẢN CỦA vp HTDC ĐÀ NẴNG (trước 1975)

SÁCH ĐÃ PHÁT HÀNH (trước 1975)

1- Ca lên em Hùng Dũng
2- Sổ của em Thánh giá màu Dương (Hoan Dũng )
3- Những tiêu chuẩn CGTH Thiếu nhi qua Phong trào HTDC
4- Huấn luyện trưởng dọn buổi họp
5- Huynh Trưởng tự vấn lương tâm
6- Sổ Trưởng Hùng Tâm
7- Đội trưởng Hùng Tâm
8- Phương pháp Ấu Hùng Ấu Dũng
9- Một vài nhận xét về Phong trào HTDC
10- Sổ của em Thánh giá màu lục (Quang Dũng)
11- 100 trò chơi hình phạt
12- Vui chơi 1
13- Vui chơi 2
14- Vui chơi 6
15- Chiến Tâm
16- Chỗ hẹn hò của các em 6-7 tuổi
17- Trường Công giáo và CGTH thiếu nhi
18- Vui chơi 5 (tập 2, 3 và 4)
19- Đồng cỏ non
20- Thuật lãnh đạo
21- Chuẩn bị Hôn nhân
22- Nhạc quê em
23- Tài liệu tư tưởng  I
24- Sống Tuần Thánh
25- Hát
26- Trò chơi giáo dục I
27-Hoạt động Tông đồ Thiếu nhi (Tân thủ bản Phong trào HTDC)
28-Trò chơi giáo dục II
29- Trò chơi cho Thiếu nữ
30- Trò chơi giáo dục III
Ngoài ra năm 1970-1971,  Cha An tôn Bùi Hữu Ngạn đã  biên soạn cuốn TRÒ CHƠI LỚN , (căn bản về sáng tác, tuyển chọn, tổ chức , cách bắt đầu, kết thúc và trọng tài của các trò chơi lớn....), không biết đã được xuất bản và phát hành chưa ?


Ghi chú :
Mới đây, chúng tôi được biết Cha Cố vấn Đinh công Hạnh  hiện nay đã thu thập lại được 60 - 70 % tài liệu , sách vở, báo chí   đã  phát hành trước đây của Phong Trào . Mong có một ngày các tài liệu , sách vở qúy giá này được PT tái bản lại  .
Tiện đây , chúng tôi cũng rất mong muốn nếu may mắn có cựu Trửơng , anh chị HTDC nào còn giữ lại được bất cứ một tài liệu, sách huấn luyện nào của PT , xin liên hệ với ban liên lạc cựu Huynh Trưởng , chúng tôi chỉ mong có được lại bản photocopy mà thôi  và chỉ với một mục đích : ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ NGÀY MỘT VỮNG MẠNH .

Mấy ngày vừa qua , chúng tôi cũng nhận được của  chị Trần thị Duyên ,một cựu Trưởng An hòa , hiện ở Gia kiệm  3 tờ báo cũ Vươn Lên (2011), Lửa hồng Sáng (2008), Còn Sống mãi 30 năm (1973-2003) và đặc biệt có 2 cuốn :
 - Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí Giáo Phận Đà nẵng (2006) của Anh Phê rô Nguyễn công Khanh góp nhặt.
- 30 năm sống Phong trào HTDC  của JANINE DUPUY , do nhóm Đồng Hướng phỏng dịch , và VP HTDC Đà Nẵng Xuất bản  nhưng không thấy ghi trong danh mục 30 tài liệu đã phát hành trên .

Chúng tôi sẽ từng bước chuyển lên trang blog này những bài chính yếu và quan trọng , đặc biệt là những Qui chế Hữu trách được thông qua do ĐẠI HỘI HỮU TRÁCH HTDC  của các Giáo phận ký kết tại Đà Lạt ngày 29/01/1974 .