Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Hiệp thông

Mừng Chúa Giáng Sinh

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

Vinh quang Thiên Quốc xa lìa
Danh Ngài là Thánh, sẻ chia loài người
Thiên cung rộn rã vui tươi
Chúa Con xuống thế cứu người trần gian
Trên không sao lạ soi đàng
Các nhà hiền sĩ hân hoan cõi lòng
Tầng mây tấu khúc nhạc hồng
Trời cao , đất thấp, chữ đồng se vui.
Bình minh rạng tỏa muôn nơi
An lành, hạnh phúc, sáng tươi chan hòa
Dưới trời muôn khúc hoan ca
Thế nhân mừng đón Con Cha giáng trần
Cho muôn mục tử xa gần
Người người loan báo đến thăm Chúa Trời.
Thiện căn Thiên Chúa Ngôi Lời
Tâm sâu cứu độ loài người xót thương

Huong Quê