Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

CÁC LINH MỤC MỘT THỜI LÀ HÙNG TÂM LĐ TABÔRÊ, PHỦ CAM , HUẾCÁC LINH MỤC MỘT THỜI LÀ HÙNG TÂM LIÊN ĐOÀN TABÔRÊ
NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHỦ CAM HUẾ


1-     Linh Mục MICAE TRẦN MINH HUY , sinh năm 1940, Hương Lâm .
Thụ phong linh mục : 18/6/1972 .
Nhập Xuân Bích , xuất ngoại .
Hiện là giáo sư Đại Chủng Viện .

2-     Linh Mục ANRÊ NGUYỄN VĂN PHÚC , sinh năm 1943, Phủ Cam .
Thụ phong linh mục : 21/12/1972 .
Hiện đang coi sóc giáo xứ Đốc Sơ .

3-     Linh Mục PHÊRÔ PHAN XUÂN THANH , sinh năm 1947, Quảng Bình .
Thụ phong linh mục : 20/12/1973
Hiện đang là Quản xứ An Vân .

4-     Linh Mục PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN CẦN , sinh năm 1953,
Thụ phong linh mục : 1/9/1994 .
Hiện đang là Quản xứ Lại Ân .

5-     Linh Mục GIOAN BAOTIXITA LÊ VĂN NGHIÊM , sinh năm 1942, quê An Vân .
Thụ phong linh mục : 4/1/1976 .
Hiện đang là Quản xứ Cầu Hai .

6-     Linh Mục MICAE TRẦN XUÂN , sinh năm 1955, quê Cự Lại .
Thụ phong linh mục : 25/6/1993

7-     Linh Mục PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN THƯỜNG , sinh năm 1959, Ngọc Hồ .
Thụ phong linh mục : 26/5/1999 .

8-     Linh Mục MICAE HỒ ĐÌNH HY LÊ NGỌC BỬU , sinh năm 1957, Phủ Cam .
Thụ phong linh mục : 20/8/1997 .