Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

THÔNG BÁO MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG - MAI THÔN 2018


THÔNG BÁO

MỤC ĐÍCH KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG HTDC 

Kính thưa quý Cha , quý Trưởng  và các khóa sinh .
Một cộng đồng muốn tồn tại  và phát triển bắt buộc phải có lực lượng kế thừa .
Tình trạng PT HTDC  trong Nam hiện nay cũng phải như  vậy . Ngoài việc hàng năm chúng ta phải tổ chức những buổi họp mặt các cựu HTDC để ôn lại quá khứ , tổ chức các buổi gặp gỡ, các trại  giao lưu với các đoàn thể khác : HĐ, TNTT, …. ở  khắp các giáo phận ,  ta còn  phải thông tin , quảng bá thật nhiều với moị phương tiện, mọi hình thức , và cho mọi đối tượng .
Thưa quý Cha , quý Trưởng ,  nhưng ngoài  điều đó ra , nếu  muốn phong trào không đi vào ngõ cụt , và phát triển bền vững  trong tương lai  , chúng ta bắt buộc phải  liên tục  đào tạo những nòng cốt , những người trẻ  HTDC  có :
1)    Đạo đức và nhân cách , có ý thức trách nhiệm  đối với cộng đồng với PT : đó là những người Trưởng  phục vụ trong yêu thương ,
2)    Hiểu rõ về mục đích , tôn chỉ và đướng hướng giáo dục của PT, hiểu rõ , sống và lôi cuốn các em khác sống theo luật ,  sống các điều tâm niệm của HTDC và của người hữu trách  .
3)    Nhuần nhuyễn các nghi thức của PT cũng như thông thạo một số chuyên môn cơ bản khác : biết soạn thảo , điều khiển và báo cáo  một buổi họp Đội , một Cơ ,
biết cách tập hát , cách  tổ chức cho các em vui chơi ,…..

Và đó chính là mục đich của khóa huấn luyện Dự Trưởng  này , cũng như các khóa chuyên đề khác ( chuyên về trò chơi , chuyên về múa hát , chuyên về tâm lý  hay các kỹ năng khác …….)   sẽ được tổ chức trong tương lai .
Kính mong quý cựu HTDC sắp xếp và khuyến khích cho con cháu và động viên các anh chị em khác , và ngay cả bản thân nếu thấy còn đủ sức khỏe hãy  đến tham dự.  
Kính cám ơn quý Cha , quý Trưởng  và toàn bộ khóa sinh .CHƯƠNG TRÌNH  CHI TIẾT HÀNG TUẦN
KHÓA  I  HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG  HTDC
 MAI THÔN  2018

1)    Chúa nhật 15/7/2018
-       9g         Ổn định tổ chức – chia đội   (HTr. Phiên – HTr. Ninh – HTr. Trí )
-       9g30     Thông báo nhanh  một số hiệu lệnh bằng tay và bằng còi , nghi thức chào và khẩu hiệu  của  HTDC  cho khóa sinh                 (HTr. Ninh)
-       10g    :  Khai mạc  khóa huyến luyện
·        Đón tiếp  và trân trọng giới thiệu quý Cha , quý Trưởng
·        Thông báo mục đích của khóa huấn luyện      (HTr. Châu )
·         Lời chào mừng của Cha Phêrô PHAN VĂN TƯƠI
·        Thánh lễ khai mạc trong nhà nguyện DCCT Mai Thôn  
-       10g 55- 11g  :    Bài hát khởi động   : “ Nào đoàn ta tiến “  
-        11g  – 12g
Bài 1 : 
SỨ MẠNG  GIÁO DỤC VÀ KHOA SƯ PHẠM CỦA  PT HTDC
            Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc 
-       12g         Cơm trưa
-       13g30 – 14g15  :
      Bài 2
 CÁCH GẤP VÀ DỰNG LỀU CHỮ  A   Thực tập dựng lều      
              (HTr.  Hùng  , HTr. Ninh – HTr.Phiên )
-       14g – 15g
Bài 3 : 
THỦ TỤC CHỈ HUY VÀ CÁC HIỆU LỆNH CỦA NGƯỜI TRƯỞNG
      HTr. Nguyễn Trần Ninh                                   
-       15g15 :    Giải tán

2)    Chúa nhật  22/7/2018
-       9g   : Ổn định
-       9g15 – 10g :  tập hát  :   BÀI CA PHONG TRÀO – BÀI CA TÂM NIỆM  
                        (HTr. Ninh – HTr. Phiên )
-       10g - 11g15  :
Bài 4:
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ THEO LỨA TUỔI
Cha Vinh Sơn  Đinh Trung Nghĩa

-       11g 15  - 11g45 : trò chơi  nhỏ vận động  (HTr. Ninh)
-       12g     Cơm trưa
-       13g30   trò chơi  nhỏ trong phòng (HTr.Ninh)
-       13g45- 15g :                                
Bài 5 :
THỦ TỤC CHỈ HUY VÀ …(tiếp)
      Htr. Nguyễn Trần Ninh
-       15g : Giải tán

3)    Chúa nhật 29/7/2018
-       9g  Ổn định  – tập bài hát : BÀI CA HUYNH TRƯỞNG  ( HTr. Châu )
-       9g30 – 10g45  : 
Bài 6 :
PHƯƠNG PHÁP DẠY GIÁO LÝ CHO TRẺ  EM
                            Cha  Tôma Trương Đình Sơn
-       10g45- 11g45  : Trò chơi   ( Htr. Hùng , HTr.Châu )
-       12g    Cơm trưa
-       13g30    tập lại   BÀI CA PHONG TRÀO - BÀI CA HUYNH TRƯỞNG
                          (HTr. Châu )
-       14g  – 14g45
Bài 7 :
 HÃY MANG 12 ĐIỀU TÂM NIỆM HTDC ĐẾN VỚI GIỚI TRẺ
NỘI QUY , QUY ƯỚC CỦA PT HTDC VIỆT NAM
            HTr. Giuse Trần Thế Châu

-       15g   Giải tán 

4)       Chúa nhật  5/8/2018
-       9g     Ổn định 
-       9g30- 10g30 : Trò chơi vận động  : (HTr. Ninh)
-       10g30  – 11g45 :
Bài 8 : PHƯƠNG PHÁP TẬP HÁT VÀ TỔ CHỨC MỘT TRÒ CHƠI                                                  
                           CHO CÁC EM  THIẾU NHI
                           Cha    Giuse Nguyễn Tiến Lộc
-       12g  Cơm trưa
-       13g30 -14g : Trò chơi trong phòng  (HTr. Phiên )
-       14g-14g45
Bài 9 :
PHÁT TRIỂN PT HTDC Ở QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG    HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN HTDC BIÊN HÀ , BÌNH DƯƠNG
             Cha Phê rô Phan Văn Tươi

5)    Chúa nhật 12/8/2018
-       9g : ổn định 
-       9g-10g  tập một số bài hát sinh hoạt của PT    (HTr. Phiên)
-       10g -  10g30  : Trò chơi vận động  (HTr. Ninh )
-       10g30 – 11g45
Bài 10 :
ĐẠO ĐỨC và NHÂN CÁCH NGƯỜI TRƯỞNG
                Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc
-       12g     Cơm trưa
-       13g30  :
-       14g-14g45  :
Bài 11  :
LỊCH SỬ , TÔN CHỈ , MỤC ĐÍCH – CHÂM NGÔN  CỦA PT HTDC
       HTr. Nguyễn Thị Sửu , Htr  Trần Thế Châu
15g  Giải tán

6)    Chúa nhật  19/8/2018
-       9g    Ổn định   - tập hát
-       9g30- 10g30  : 
Bài 12  :
LUẬT – CÁC KINH – CÁC ĐIỀU TÂM NIỆM – KHẨU HIỆU  CỦA PT HTDC
HTr. Maria Nguyễn Thị Tâm – HTr.  Maria Trần Thị Lệ Hoa
-       10g30-11g45  : trò chơi vận động
-       12g Cơm trưa
-       13g30  tập hát : ôn lại các bài ca sinh hoạt quen thuộc
-       14g- 14g45 :
Bài 13 :
PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI
      HTr. Giacôbê  Lê Ngọc Bưu

-       15g  Giải tán

7)    Thứ 7 25/8/2018
-       9g  : Ổn định
-       9g 30 – 10g 30 :
Bài 14 :
CÁCH SỬA SOẠN MỘT BUỔI HỌP ĐỘI, HỌP CƠ
                 HTr. Giuse Trần Thế Châu

-       10g30-12g
Bài 14 :
CÁC LOẠI LỬA TRẠI VÀ SỬA SOẠN MỘT ĐÊM LỬA TRẠI
Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc  và Trưởng Thanh Nga, Tr. Hùng
-       12g   Cơm trưa
-       13g30  - 15g 

Bài 15:
TẬP LẠI MỘT SỐ BÀI CA  MÚA GỌI LỬA VÀ NHẢY LỬA….
Trưởng Thanh Nga , Tr. Hùng ,  Trưởng Ninh , Trưởng khác ,…. 
-       15g-17g :  từng đội tập riêng các tiết mục tham gia đêm lửa trại
-       17g30 :  Cơm chiều

-        19g30
Đêm lửa trại   RA  KHƠI

-       21g     Cầu nguyện  chung
-       21g30 Ngủ

8)    Chúa nhật 26/8/2018
-       5g  Vệ sinh
-       6g30  - 6g45    : Ăn sáng
-       6g45  – 7g30  :  Sửa soạn cho các đội tham gia  trò chơi lớn

-       7g30 - 11g
Trò chơi lớn :
TIẾN BƯỚC THEO CHÚA CHIÊN LÀNH  (HTr. Ninh phụ trách)
Cha Lộc , Cha Giang , Cha Sơn , HTr. Ninh, HTr. Phiên , HTr. Châu, Htr. Tâm, HTr. Bưu , Htr, Hoa , các HTr khác ,…… và  toàn bộ các khóa sinh tham gia  .

-       11g   Tổng kết khóa huấn luyện
-       11g15  Thánh lễ  tạ ơn - bế mạc khóa  huấn luyện
-       12g   Cơm trưa
-       13g  Tạm biệt  ra về