Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

BÀI I : LỊCH SỬ PT HÙNG TÂM DŨNG CHÍ QUỐC TẾ


Năm 2006, Anh Phê rô Nguyễn công Khanh  đã góp nhặt và xuất bản cuốn “PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG “ , nội dung gồm  :
-       Bài 1 : Lịch sử Phong trào Hùng tâm Dũng Chí Quốc tế .
-       Bài 2 : Lịch sủ Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí Việt Nam .
-       Bài 3 : Danh hiệu, mục đích, tôn chỉ, ý lực cơ bản .
-       Bài 4 : Khoa sư phạm .
-       Bài 5 : Thành phần , điều kiện gia nhập.
-       Bài 6 : Nghi thức, đoàn phục , cấp hiệu .
-       Bài 7 : Châm ngôn, khẩu hiệu , chào .
-       Bài 8 : Điều luật, kinh nguyện, ca phong trào .
-       Bài 9 : Qui chế hữu trách .
Đây là đóng góp rất lớn của Anh Ba Khanh   trong thời gian các Hôi đoàn hoạt động   rất khó khăn những năm trước  . Mong Chúa trả công bội hậu cho anh và cho anh bớt bệnh , khoẻ mạnh mãi  để còn đóng góp cho PT .
 Chúng tôi sẽ từng bước chuyển lên trang blog này những tư liệu của anh  . 
                                                                                           cuuhuynhtruong                                        


                   BÀI  I

              LỊCH SỬ
              PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ QUỐC TẾ

A-   NGUYÊN NHÂN THÀNH LẬP

Vào cuối thế kỷ 19, kỹ nghệ bắt đầu phát triển, nhiều người bỏ miền quê ra tỉnh kiếm việc làm. Cha mẹ bận công việc suốt ngày, đa số không biết giáo dục con cái ra sao cho hợp với hoàn cảnh mới . Giới trẻ tiếp tục với môi trường mới khác hẳn với miền quê, từ  đó  hết tin tưởng vào cha mẹ, lao mình vào cuộc sống trác tang , ăn chơi biếng nhác .
Trước tình trạng đó nhiều người đã đứng ra lập các hội “Bảo Trợ Thiếu Nhi” để giúp trẻ vừa chơi vừa học , vừa chơi vừa làm .Họ kêu gọi các nhà trường mở các trại hè cho học sinh. Các trại hè được các em hưởng ứng rất đông, thâu đạt kết quả khả quan . Nhờ những trại hè này mà người ta khám phá ra tâm lý, nhu cầu và khả năng của giới trẻ, để từ đó họ giới thiệu cho giới trẻ những trò chơi, những khám phá mà trẻ thích thú .

B-   GIAI ĐOẠN I (1929 -1939 )

Phong trào HÙNG TÂM DŨNG CHÍ  được phát sinh do sự đề xướng đầu tiên của Cha GASTON COURTOIS, biệt hiệu là Jacques Coeur, khi Cha quyết định ấn hành một tập san mang tên “Journal Coeur – Vaillant “(Tập san Hùng Tâm) số đầu tiên ra ngày 08/12/1929, chủ trương dung những sự vui tươi của những truyện bằng tranh ảnh để phổ biến tinh thần Công giáo . Từ đó gây được nhiều ảnh hưởng trong quần chúng và nhất là trong giới thiếu nhi tại Pháp .
Hồi đó có đến 12.000 hội Bảo Trợ Công Giáo hướng dẫn 800.000 trẻ em, nhưng không có một đường lối chung .Vì thế năm 1933, để tranh ảnh hưởng với Phong trào thiếu nhi ngoài Ki tô giáo Cha Courbe Tổng thư ký Công Giáo Tiến Hành Pháp đã thúc dục Cha Courtois dùng tờ Hùng Tâm để tạo nên một phong trào đại chúng > Ảnh hưởng Hùng Tâm lên cao. Số độc giả tăng nhanh và hâm mộ tờ báo hết mình .
Song song với việc đó , nhiều nhóm trẻ trong các hội Bảo Trợ đã tự nhận lấy tên Hùng Tâm, thành những nhóm Hùng Tâm đầu tiên .
Năm 1935, Thầy Jean Pihan phụ trách một trang báo mang tên “Góc Đội” để huấn luyện các đội trưởng, đặt nền móng cho Phong Trào .
Năm 1936, trong thời gian đại hội của Hiệp Hội Các Phong Trào Công Giáo tại Marseille, đột nhiên các thiếu nhi trong các địa phận họp nhau lại dưới danh hiệu “Hùng Tâm” . Và sau bản tường trình của Cha Gaston Courtois, các vị Giám Mục Pháp trong một phiên nhóm vào năm 1936 đã yêu cầu Cha Gaston Courtois chính thức thành lập Phong trào “Hùng Tâm” . Và cũng năm 1936, thầy Jean Pihan đã nỗ lực xây dựng căn bản chủ thuyết cho Phong Trào “Hùng Tâm” .
Năm 1937, sau đó Cha Gaston Courtois chính thức thành lập một   ngành cho thiếu nữ gọi là “ Ames Vaillantes “ (Dũng Chí) với tờ Dũng Chí . Cũng như tờ Hùng Tâm , tờ Dũng Chí tiến triển rất nhanh . Chính nhờ hai tờ b áo này mà Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí được phát động ra bên ngoài nước Pháp . Đên đâu phong trào cũng thu họach được nhiều kết quả tốt đẹp v à sự hưởng ứng của giới trong và ngoài Công Giáo .
N ăm 1939, Hội nghị các Cha Tuyên úy HTDC Pháp v à 72 v ị Giám Mục chính thức nhìn nhận Phong Trào .


C-GIAI ĐOẠN II  ( 1939 -1945 )
Trong thời gian đại chiến thứ II, Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn bành trướng.Các tờ báo Phong trào vẫn tiếp tục xuất bản mặc dù phải thay hình đổi dạng và làm việc lén .
Trong thời gian này tiếp diễn bao nhiêu đau khổ tưởng chừng có thể bóp nghẹt Phong trào, nhưng trái lại để thanh luyện Phong trào càng thêm sung sức và lớn mạnh .
Năm 1943 -1945 Phong trào rút được kinh nghiệm trong các môi trường khác biệt, ký kết những thỏa ước và liên kết với hai phong trào Công Giáo Tiến Hành chuyên biệt người lớn là Phong trào Thợ Thuyền và Công Giáo Tiến Hành Nông Thôn .

D- GIAI ĐOẠN III  ( 1945 -1956 )
Phong trào chỉnh đốn hàng ngũ và phát triển mạnh, nhiều tờ báo được Phon g trào phát triển thêm.
Phong trào ngày càng thích nghi vào các môi trường khác biệt, cho thấy tính cách rất uyển chuyển trong việc áp dụng về hình thức . Ngoài ngành Nông Thôn được thành lập từ thỏa hiệp năm 1944 và ngành Đô Thị  đã có từ trước . Năm 1946, Phong trào đã thỏa hiệp với Thanh niên Hàng Hải Công Giáo để thiết lập ngàng Hùng Tâm Thủy Thủ, và thỏa hiệp với Thanh Sinh Công Pháp để thành lập ngành Dũng Chí Thanh Sinh Công .
Như thế trong thời gian này Phong trào đã biến chuyển dần dần đền một hoạt động Công Giáo Tiến Hành Thiếu Nhi, làm việc chặt chẽ với các Phong trào khác .
Ngay từ các năm 1938-1939, các nhà truyền giáo Pháp đã rất tin tưởng Phong Trào HTDC nên đã không ngần ngại  tung ra các nơi họ làm việc, trong những nước chịu ảnh hưởng Pháp.
·         Tại Âu Châu : đã có Hùng Tâm Dũng chí các nước : Espagne , Italie ,Portugal, Suisse.
·         Tại Mỹ Châu : Hùng Tâm Dũng Chí cũng phát tiển không ngừng  : Brésil, Canada,Chili, Colombie, Equateur, Guadeloupe et Martinique, Mexique, Pérou, Uruguay, Venezuela ...
·         Tại Phi Châu : Hùng Tâm Dũng Chí bành trướng khắp nơi : Sénégal,Dakar, Ziguin, Guinée, Soudan, Côte d’Ivoire, Gabon, Congo thuộc Pháp, Dahomey, Madagascar, Bénin, Bukinafaso, Cameroun, République CentraFricaine, Egypte, Mali, I’lemaurice, I’le de la Réunion, I’Rodriguez, I’les Seychelles, Tchad, Togo .
·         Tại Á Châu : từ năm 1938, Phong trào đã khai sinh tại các nước Viễn đông thành một vết dầu loang : Đại Hàn, Hồng Kông, CaoMên, Ai lao, Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Nhật Bản, Tích Lan , Jordanie, Liban, Syrie, Việt Nam .
·         Tại Việt Nam : Chợ Lớn, Sài Gòn, Đà lạt đều có hai nhóm : một cho trẻ em Viện Nam và một cho trẻ em Âu Châu . Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí cũng lan tới Hà nội năm 1942 .
Từ đó văn phòng HTDC các nước ngoài Pháp được thành lập . Hai tờ báo được xuất bản riêng cho HTDC các nước là “ Báo Hải Ngoại “ (1947) và “ Giao Điểm “ (1956) .
Năm 1953, nhiều Hướng dẫn viên và Tuyên úy HTDC các nước Algérie, Maroc, Việt  Nam, Côte d’Ivoire, Madagascar, Hartique, Bỉ , Áo .... đã về dự một cuộc họp mặt với tư cách Hữu Trách Hùng Tâm Dũng Chí Pháp .
Năm 1958 : Thành lập Ủy Hội Quốc Tế của Phong Trào .
Năm 1962 : Họp mặt Quốc tế lần thứ nhất của Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí gồm nhiều ngành thiếu nhi, gồm 23 phái đoàn của 25 nước có HTDC tham dự .
Năm 1963 tổ chức cho ngày Quốc Tế  HTDC vào ngày 5 tháng 5.
Năm 1965-1966 : Kỷ niệm 30 năm Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí . Đến đây Phong trào đã có mặt tại 50 quốc gia trên thế giới .
Cũng năm 1966, Phong trào HTDC họp mặt quốc tế lần thứ nhì tại La Mã và chính thức là một Phong Trào Quốc Tế với danh hiệu mới : “ PHONG TRÀO QUỐC TẾ TÔNG ĐỒ THIẾU NHI” .
Từ đấy Đại Hội Quốc Tế của Phong Trào cứ 4 năm nhóm một lần, năm 1970 tại Monaco, năm 1974 tại Yaounde Cameroun  v.v..... và Phong trào không ngừng lớn mạnh .