Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

                                     

                                       


BAN CHẤP HÀNH HÙNG TÂM DŨNG CHÍ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
LIÊN ĐOÀN THÁNH LINH

HÂN HOAN KÍNH CHUC

            QUÝ CHA CỐ VẤN QUÝ CHA LINH HƯỚNG
            QUÝ ANH CHỊ EM CỰU HUYNH TRƯỞNG ,HUYNH TRƯỞNG

   
                 MÙA GIÁNG SINH      
         AN BÌNH  - HẠNH PHÚC         
           MỘT NĂM MỚI        
   AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

          NHẤT TRÍ   ---   ĐỒNG TÂM