Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

VÀI HÌNH ẢNH LỄ CHỊU CHỨC PHÓ TẾ CỦA THẦY NGUYỄN VŨ TRỌNG DUY TẠI TULSA , USACảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho Gia Đình An Hòa , Gia Đình Ông Bà Cố Ban - Loan ( Cựu Huynh Trưởng HTDC An Hòa , Đà Nẵng ) một Phó Tế mới chịu chức vào ngày 16/7/2016 vừa qua tại Tulsa, Oklahoma , USA  .
Và mong mọi người cầu nguyện để 27/5/2017 Gia Đình An Hòa và HTDC có thêm một linh mục nữa
1- THƠ MỪNG THẦY PHÓ TẾ
* * * * * * * * *
Hồng ơn Thiên Chúa xuống lao la
Phúc lộc Tổ Tiên mãi đậm đà
Năm tháng gắng công rèn trí đức
Thời gian thử thách mở lòng ra
Rõ kỳ đồng lúa thiếu tay gặt
Đúng lúc vườn nhà nẩy nụ hoa
Tin báo niềm vui nâng chén Thánh
Hiệp lời cảm tạ với toàn gia


* * * * * * * * *
2- THEO THẦY
 Quyết tâm con sẽ theo Thầy,
Dù cho gặp phải đắng cay thế nào !
Dù cho nguy khốn, ngặt nghèo,
Dù cho sóng gió, leo đèo vượt non .
Bước chân con có mỏi mòn
Đời con có phải héo hon, u sầu.
Được Ngài dẫn dắt đi đâu ,
Đường Ngài chân thật, nhiệm mầu, vững đi.!
Theo Thầy không chút suy bì,
Chỉ mong hạnh phúc, được đi đồng hành.
Ba lần Ngài đã thử thanh,
Phê-rô ! Con có trung thành hay không
Ba lần con đã quyết tâm
Thầy trao sứ vụ hãy chăm chiên Thầy,
Chiên mẹ cùng với chiên bầy
Bao nhiêu lạc lõng đem ngay về đàn .
Lòng con vui sướng, hân hoan.
Thầy là chân lý, là đàng con đi !
Bên Thầy con có lo gì .
Tìm về ”Sự Sống” quyết đi theo Thầy./.
* * * * * * * * *
GĐ Bác Quế Saigon VN 
Hiệp thông mừng chúc