Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

THƠ THẾ KIÊN


MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

                          


KINH NGUYỆN 

     Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
     Đội ơn Thiên Chúa muôn trùng,
Ban cho các đấng anh hùng Việt Nam
     Một lòng chối bỏ trân cam,
Mặc ai dụ dỗ chẳng ham phúc trần.
     Máu đào dâng hiến trọn thân,
Quyết tâm theo Chúa- chứng nhân Nước Trời.
    Ngày nay cho đến muôn đời,
Thanh nhàn vĩnh phúc, gương soi chiên đoàn.
     Chúng con còn ở trần gian,
Nguyện xin các Thánh thông ban hộ phù.
     Ơn thiêng: sức mạnh, thân tu
Nếu không tử đạo, cần cù siêng năng,
     Vượt qua tục luỵ, lưới giăng
Noi gương các Thánh, Chúa hằng xót thương.
     Chờ ngày Chúa gọi lên đường
Về cùng các Thánh đồng hưong Nước Trời…
A men                                

Thế Kiên Dominic
TIÊU CỰC 
(Ảnh hưởng T.M. Mt,25, 14-30 CNTNA33)

Lớp giáo lý em kia hỏi chị
Rằng : Tiêu cực ý nghĩa làm sao?
--Chị rằng: Em thấy nơi nao?
 --Em thường nghe nói biết bao nhiêu lần…

Khó giải nghĩa chị tần ngần mãi
Một phút sau mới “ nại” nên lời:
Dụ ngôn Chúa có một người
Gia nhân tệ bạc,biếng lười, ngu si.

Bạc chủ giao không hề khai thác,
Lại đem về giấu cất một nơi,
Nghĩ rằng không mất thì thôi,
Chủ về, nộp đủ, ắt thời khỏi chê…

Xảy tới, khi chủ về đúng hẹn,
Các gia nhân cùng đến kiểm ngân.
Người ta lãnh thưởng chuyên cần.
Riêng mình bị mắng là quân biếng lười.

Đấy tiêu cực việc đời là thế
Phần chúng ta phải nghĩ sao đây?
Hồng ân Chúa xuống hằng ngày
Đã sinh  hoa lợi hay rầy bỏ quên,

         Chị em ta tự kiểm xem!!!   
………………………………………                                 
                                          Thế  Kiên DominicTÍN HỮU LẬP CÔNG 

Tín hữu sống đời để lập công,
Vâng theo thánh ý Chúa quan phòng.
Niềm tin, ngưỡng vọng luôn tươi sáng.
Thân xác, linh hồn mãi sạch trong.
Sống với tha nhân, làm muối mặn.
Vui trong xã hội, ủ men nồng.
Ngày về, lãnh thưởng nơi nhà Chúa.
Tín hữu sống đời để lập công . . .

                        Thế Kiên Dominic