Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

AI TÍN

CHA EMMANUEL NGUYỄN VINH GIOANG. 

TÁC GIẢ BÀI  "NGƯỜI ANH HÀO CỦA THIÊN CHÚA " CỦA PT HTDC VN ĐÃ VỀ VỚI CHÚA .

 XIN CẦU NGUYỆN CHO NGÀI


Cha Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang, sinh ngày 01/01/1933, tại giáo xứ Kim Long, đã về với Chúa vào lúc 19g20, Chúa nhật, ngày 20/08/2023 tại Nhà chung, TGP. Huế, hưởng thượng thọ 90 tuổi, 64 năm Linh mục.


Thứ Hai, ngày 21/08/2023:

- 05g30: Thánh lễ hồi tử. 

- 15g00: Nghi thức nhập quan.


Thứ Tư, ngày 23/08/2023, 05g00: Thánh lễ An táng.