Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

LỊCH SỬ PT HÙNG TÂM DŨNG CHÍ VIỆT NAM


BÀI II


LỊCH SỬ
PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ VIỆT NAM


Năm 1940 trong lúc Việt Nam đang bị Quân đội Nhật chiếm đóng, phần nhiều các trường công , tư đều bị đóng cửa, bị chiếm cứ làm nơi đồn trú cho quân đội .Tại Sài gòn Chợ lớn hầu hết các trường không còn cho học .
Cha Giuse BÙI VĂN NHO, chính sở nhà thờ ngã sáu Chợ lớn , nhà thờ Sainte Jeanne d’Arc thấy các trẻ trong họ không được đi học vì không trường, đi chơi lêu lổng, lang thang trong thành phố và có thể gặp nguy hại về mặt tinh thấn và đạo đức .
Cha muốn ngoài việc giáo dục chúng theo tinh thấn Công Giáo, còn dùng chúng làm việc tông đồ đem tinh thấn Công giáo vào chính gia đình chúng đang sống và các gia đình kế cận . Do đó Cha Giuse Bùi văn Nho mới đem Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí áp dụng trong các hoạt động của trẻ em trong họ đạo.
Phong trào được khai sinh với con số 10 em nhỏ . Qua bao nhiêu bước khó khăn sau 7 năm , con số đã lên 80, được Trung Ương HTDC Quốc Tế Paris cho hợp thức hóa và nhận làm chi nhánh .
Năm 1947, sau bao nhiêu kinh nghiệm về trẻ nam, Cha lại quay về phía trẻ nữ, người thành lập trong họ đạo đoàn Dũng Chí, và năm 1950 được sát nhập vào Trung Ương Quốc tế .Và từ đó PT Hùng Tâm Dũng Chí đã lan rộng trong nhiều Địa phận tại Việt Nam như : Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Xuân Lộc, Kin Tum, Ban Mê Thuật, Đà Lạt, Sài Gòn- Chợ lớn …. Và đã hoạt động mạnh mẽ cho tới mùa xuân 1975 .