Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - GIÁP NGỌ 2014


KÍNH CHÚC 

QUÝ CỰU HỮU TRÁCH, 
QUÝ HUYNH TRƯỞNG, 
ACE HTDC CÙNG TOÀN GIA QUYẾN 
MỘT NĂM GIÁP NGỌ 

VẠN SỰ NHƯ Ý