Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT VỚI THA NHÂN


         Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu xin với Chúa Cha: “Xin cho chúng con lương thực hằng ngày”. . Vâng xin cho tất cả mọi người , chứ không phải chỉ cho chính con , chỉ cho riêng mình con thôi , mọi đứa khác chết bớt đi , hay đi chỗ khác chơi , chỉ mình mình hưởng , mà là cầu xin cho mọi người , cho cả cộng động xã hội được đủ ăn đủ mặc, được tốt đẹp .
        Ngay trong bí tích thánh thể, Chúa Giê su khi bẻ bánh ra ban phát cho các môn đệ cũng dạy chúng ta từng ngày phải bẻ mình ra chia sẻ cho người khác , ban phát tấm lòng mình cho những người khốn cùng .
        Chúng ta nhận lãnh lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa thì phải có bổn phận chia sẻ cho người khác : . “Các con hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36).
         Hãy biết cho đi : thời giờ , tiền bạc , của cải , công lao khó nhọc , bàn tay chăm sóc , những lời ủi an, những lo lắng cho những người đang đau khổ ,….
         Hãy : cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, thăm viếng người bệnh, chia buồn với gia đình có tang..như kinh “14 mối “ đó là tiếng Chúa kêu gọi con cái Chúa thực thi Lòng Thương Xót .
         Hãy thay đổi cách sống để thể hiện Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là thể hiện Tin Mừng cách cụ thể.
“…..Thật Ta bảo thật các ngươi mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 35-40).
Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.