Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

ĐOÀN HÙNG TÂM - TRƯỜNG TABERD - BẢO LỘCVài dòng giới thiệu

Đoàn Hùng Tâm là một tổ chức thiếu niên Công giáo, xuất xứ từ Pháp với đường hướng giáo dục theo châm ngôn:
Với Hùng Tâm không gì khó
À cœur vaillant rien d’impossible - Jacques Coeur.
Tại Taberd, chúng tôi không biết đoàn Hùng Tâm chính thức hoạt động vào năm nào (xin các Huynh trưởng và đoàn viên cũ bổ sung thêm). Đa số anh em chúng tôi tham gia vào khoảng 1968 dưới sự lãnh đạo của SH Thanh Trung. Kế tiếp là SH Ephrem Trần Ngọc Tú và SH Martial Lê Văn Trí. Đoàn Hùng Tâm Taberd giải tán vào năm 1974 do thiếu người lãnh đạo.
Cũng giống như học sinh Taberd, một số tương đối lớn các bạn đoàn viên Hùng Tâm Taberd không phải là Công giáo. Sinh hoạt của đoàn Hùng Tâm chủ yếu là rèn luyện tinh thần đồng đội và hướng thiện qua việc tập luyện kỷ năng, sinh hoạt, cắm trại, tham gia cứu trợ, v.v.
Lời chào: Nhất trí, Đồng tâm
Khẩu hiệu: Với Hùng Tâm không gì khó, cái khó để thắng, càng khó càng hay.
Bài ca đoàn: sẽ bổ sung sau
Đây là một số hình ảnh từ các cuốn kỷ yếu và từ các ảnh chúng tôi còn giữ lại được về các sinh hoạt của đoàn Hùng Tâm Taberd.
(Nguồn: taberd.org)

Niên học  1957-1958
Niên học 1958-1959
Niên học 1959-1960(1)

Niên học 1959-1960(2)

Niên học 1960-1961(1)Niên học 1969-1970
(Hình ảnh của : taberd.org)