Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

TIẾP BƯỚC

                                                             
                                                          nghethuatsong.alphaplus.vn
Công ơn của những người mở đường như Cha Bùi văn Nho (SG), Cha Antôn Bùi hữu Ngạn, Cha Trường, Cha Thành, Cha Hạnh ….  (ở ĐN) sẽ  mãi không ai quên .
Nhưng những bước chân khai phá của các Ngài sẽ mất dấu bởi thời gian (bị gió biển vùi lấp, cỏ dại  lấn át …) nếu không có hàng triệu triệu bước chân khác đi lại để tạo ra tương lai như mong muốn .
Ngày mai  tạo thành từ những bước chân tiếp nối hôm nay .
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay (hình như Duy Khánh hát như vậy).