Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

LUẬT BÁC ÁI CỦA HTDC


Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí chỉ có một điều luật duy nhất
Đó là LUẬT BÁC ÁI mà Chúa Giê su đã dậy dỗ chúng ta :
"HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM ".
(TMGa 13,31-33a.34-35)
12 NGUYÊN TẮC HÙNG TÂM DŨNG CHÍ
Hùng Dũng mọi lúc mọi nơi,
Là người Công giáo sống đời nết na .
Hùng Dũng ngay thẳng thật thà,
Luyện lòng trong trắng nõn nà tốt tươi .
Hùng Dũng vui vẻ tươi cười,
Dù khi nguy khó vẫn cười vui luôn .
Hùng Dũng sạch sẽ luôn luôn ,
Tính tình cẩn thận ghi long sắt son .
Hùng Dũng tử tế vuông tròn ,
Nói cười lịch thiệp đẹp lòng người ta .
Hùng Dũng thảo hiếu mẹ cha,
Là anh em bạn thiết tha mọi người .
Hùng Dũng mau mắn vâng lời ,
Tuân theo triệt để ý lời cấp trên .
Hùng Dũng chu đáo vẹn tuyền ,
Thực hành mọi việc toại nguyền ước mong .
Hùng Dũng hăng hái chí lòng ,
Ham mê làm việc hăng nồng vui chơi .
Hùng Dũng sung sướng giúp người,
Hiến thân phục vụ vui cười ngại chi .
Hùng Dũng ưa thích khó nguy ,
Hy sinh can đảm ngại gì gian truân .
Hùng Dũng quyết chí hiến thân ,
Giao chinh cho Chúa toàn phần thế gian .