Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

XUÂN AN BÌNH


XUÂN AN BÌNH


Hoa xuân nụ đã chớm đại ngàn
Xuân đã lan tràn khắp thế gian
Bướm xuân bay lượn xuân rực ngõ
Một trời xuân đến khắp vô vàn

Xuân đến an bình xuân rất xinh
Xuân của Thiên ý xuân hòa bình
Gió mới hương xuân trong Thần Khí
Gieo mầm bác ái ngát hương trinh

Xuân đến muôn nhà ngát hương kinh
Dâng lên Thiên Chúa xuân an bình
Nở ngàn yêu thương vào khắp chốn
Vươn lên vạn nẻo những lời xinh

Xuân của bình an đang đến rồi
Hy vọng bừng sáng lạn trong tôi
Tiễn đi năm cũ lời cảm tạ
Để đón nàng xuân mới lên ngôi

Xuân rất an bình, xuân rất tươi
Xuân gieo nắng mới, nụ mai cười
Má thắm hồng đào ngây cơn gió
Hương xuân quyến rũ khắp muôn người

Trong xuân vạn vật rất an bình
Gió ru nhe nhẹ cánh lan xinh
Ngài đem xuân đến đầy dương thế
Cho ta nếm cảm đấng chân tình

Xuân đến trong lòng đấng xuân tươi
Xuân ban, xuân phát vạn hoa cười
Xuân ở trong lòng xuân phơi phới
Xuân đến từ Ngài chẳng thể vơi.

Maria - Mẹ Thiên Chúa