Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

CHƠI CÙ
Để làm cù có thể chọn rất nhiều loại gỗ như: gỗ cây thị, gỗ lim, gỗ lát…
nhưng tốt nhất vẫn là gỗ từ thân cây ổi găng, vì gỗ ổi găng vừa chắc, dễ tìm lại vừa dễ đẽo. 
Để làm một chiếc cù vừa cỡ tay cầm của trẻ con, 
người ta thường chọn thân cây ổi có đường kính khoảng 10cm là thích hợp nhất.
Người đẽo cù phải biết cách tính toán căn chỉnh sao cho chiếc cù phải tròn và thật cân đối.Một chiếc cù tốt khi đánh phải cân đối và xoay được lâu.

.Trẻ con người Mông chơi cù (tu lu) rất đa dạng, có thể chơi 1 mình.Hoặc hai người đấu với nhau.
Vào ngày hội, có thể cả một nhóm bạn cùng tham gia chơi cù.Ảnh của  Việt Cường - Thân Thiện 
(Nguồn : vietnam.vnanet.vn)


                Nguyễn Đức Thụy