Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

THỈNH NGUYỆN THƯ VÀ Ý KIẾN CỦA ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO VỀ PTHTDC

                                                           


LƯỢC GHI BUỔI GẶP MẶT XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO HÙNG TÂM DŨNG CHÍ  HIỆN NAY

         Sáng ngày 03/03/2017 , anh chị em chúng tôi gồm 3 ngưới :

-                    Giacôbê Lê Ngọc Bưu, cựu Huynh Trưởng Hùng Tâm Dũng Chí Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam Huế ,
-                    Isave Trương Thị Tuyết Mai , cựu Huynh Trưởng  HTDC của DCCT Huế ,
-                    Giuse Trần Thế Châu , cựu Huynh Trưởng HTDC  gx An Hòa , Đà Nẵng
đã thay mặt 105 anh chị em cựu Huynh Trưởng ở các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng , Đà Lạt , Bà Rịa Vũng Tàu, Xuân Lộc, Bình Dương, Sài Gòn  trước đây đến Tòa Giám Mục  Giáo Phận Xuân Lộc để trình Thỉnh Nguyên Thư  xin ý  kiến chỉ đạo của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo , hiện là Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc và là Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục của HĐGMVN .
       Sau khi gặp Cha Giuse  Nguyễn  Văn Việt , Chướng Ấn  Tòa Giám Mục  trình thư và nói rõ lý do xin gặp mặt Đức Cha Đạo, Cha Việt đã rất nhiệt tình và mau mắn dẫn chúng tôi lên gặp Đức Cha ở phòng làm việc của Ngài,dù rằng chúng tôi chưa hẹn gặp để làm việc trước  .
       Sau sự chào hỏi thân tình của Đức Cha , Anh Lê Ngọc Bưu đã thay mặt toàn bộ anh chị em cựu Huynh Trưởng trình bày rõ ý định của các anh chị Trưởng hiện nay và xin ý kiến huấn thị của Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục của HĐGMVN về việc tái lập và phát triển Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí hiện nay ở các Tỉnh Miền Nam .

Ý kiến của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo như sau :

1 -    Về nguyên tắc, Hùng Tâm Dũng Chí  là một trong 16 đoàn thể và  phong trào Công Giáo Tiến Hành đã được giáo quyền VN chấp nhận từ lâu rồi, nên việc hoạt động lại của HTDC hiện nay đối với luật pháp và giáo quyền không có gì là ngăn trở cả ; cụ thể trong sách Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ,Niên Giám 2004 (trang  430) , Niên Giám 2016 (trang 700), ….cũng đều giới thiệu Hùng Tâm Dũng Chí  là một Phong Trào  Công Giáo Tiến Hành  hiện nay của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam .
2 -    Cách tổ chức , nội quy và hoạt động của PT HTDC hoàn toàn phụ thuộc vào PT HTDC và vào các linh mục quản xứ ở từng nơi ; Nơi những giáo xứ nhỏ (khoảng trên dưới 1000 giáo dân và khoảng vài chục đến 100 các em thiếu nhi) và đã có đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể , thực tế PT HTDC chắc chắn sẽ khó được thành lập thêm ; nhưng nơi những giáo xứ lớn có cả hàng ngàn thiếu nhi , hay ở những giáo xứ mới tách ra chưa có sinh hoạt mục vụ thiếu nhi , PT HTDC hoàn toàn có thể  thành lập mới để hoạt động song song với Thiếu Nhi ThánhThể  và các hội đoàn khác  .
3 -    Những nơi đã có HTDC ( như ở giáo phận Đà Nẵng , hay ở  Biên Hà, Bình Dương)  hiện nay , cũng như ở những nơi sắp thành lập ,  cần được tổ chức và huấn luyện thật tốt để làm gương  và là vết dầu loang lan dần ra các giáo xứ khác trong cả nước .
4 -    Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mọi người , mọi đấng bậc trong việc phát triển Phong Trào HTDC , một phong trào  Mục Vụ Tông Đồ Thiếu Nhi này  .

Sau khoảng 45 phút hỏi thăm tình hình sinh hoạt của PT và cho ý kiến  , Đức Cha mời mọi người đứng lên đọc kinh Cầu Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mọi người , mong các anh chị Huynh Trưởng khỏe mạnh để giúp PT  và mong  Phong Trào HTDC được phát triển mạnh .
Chúng tôi ra về trong một tinh thần phấn khởi  mới vì tin tưởng đã có một Đấng Chăn Chiên rất  quan tâm đến Hùng Tâm Dũng Chí , và cũng biết chắc rằng không bao lâu nữa PT HTDC một PT Quốc Tế Tông Đồ Thiếu Nhi sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh .
                                                                                    
                              TTC lược ghi