Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

LỄ GIỖ GIÁP NĂM LM ANTON PHAN LÂM - LINH HƯỚNG HTDC HÒA HƯNG 1967-1972


Trước 1975 ,  giáo xứ An Hòa , Đà nẵng là nơi PT HTDC  phát triển mạnh mẽ ở miền Trung , thì ở trong Nam , giáo xứ Hòa Hưng , là trọng điểm  thu hút giới trẻ của PT HTDC ở Sài Gòn  .
Đến nay dù đã qua gần 40 năm , tuy không còn sinh hoạt chung với thanh thiếu niên trong giáo xứ ,  nhưng anh chi em đoàn viên HTDC , các cựu HTR vẫn giữ được bộ đồng phục  của mình , vẫn sinh hoạt thường kỳ  riêng theo nhóm với nhau  - dù rằng ở những  hình thái sinh hoạt tập thể khác  - , và hơn thế nữa , vẫn một lòng  với tôn chỉ  và mục đích của  PT HTDC .
Tất cả mọi sự là công lao của nhiều người , nhiều thế hệ ; nhưng trước hết là công lao của một LM  linh hướng HTDC lúc bấy giờ : Cha Anton PHAN LÂM .

LM AnTon PHAN LÂM sinh năm 1932 tại Phát Diệm
Thụ phong LM  năm 1962
Sau khi làm phó xứ Hà Nội ,Hố Nai , phó xứ Sao Mai , Chí Hòa , Ngài về làm phó xứ giáo xứ Hòa Hưng , Sài Gòn  từ 1967 đến năm 1972 . 1972 -1975 cha Lâm qua Roma học về Giáo luật .
Thời gian 1967-1972 Ngài là LM Linh hướng cho HTDC giáo xứ Hòa Hưng , SG . Thời gian này là thời kỳ PTHTDC phát triển mạnh mẽ và rộng khắp cả nước .
Sau 1975 , Ngài sang Hoa kỳ và từng phục vụ tại Tòa Án Hôn Phối của Gp. Oakland,
                      phụ trách một số giáo xứ như St.Anthony, St.Lawrence O’Toole…
Cha Lâm dự tính về VN để tổ chức mừng Kim Khánh  50 năm Linh Mục
Các anh chị cựu Hùng Tâm Dũng Chí ở Hoà Hưng (do ngài phụ trách) chuẩn bị đón ngài về  VN  vào thứ ba 07.08.2012, thế mà ngài không về VN mà lại sớm ra đi không trở lại vào ngày 5-08-2012 tại St.Rose Hospital, Oakland, Hayward, CA, USA.
Mai táng tại Holy Sepulchre, Hayward, CA, USA  .
Hưởng thọ 81 tuổi , không kịp mừng Kim Khánh Linh Mục ở VN .


Ngày 05-08-2013 , các cựu  HTr HTDC , các đoàn viên HTDC giáo xứ Hòa Hưng  cùng một số cựu HTR HTDC Đà Nẵng , Trà Kiệu , Huế  …đã cùng  tham dự Thánh lễ  kỷ niệm giáp năm ngày giỗ LM ANTON PHAN LÂM  do Cha Hạt trưởng  Phú thọ  LM J. Phạm Bá Lãm cùng các LM Anton Trường Thăng , Cha Hùng , Cha Tâm  đồng tế tại nhà thờ giáo xứ Hòa Hưng , SG . 

                                                                                                                               cht


  (hình ảnh : Ninh Nguyễn  cHtr HTDC Hòa Hưng SG )