Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

MẦM SỐNG ĐẠO

           
                                         (Nghe, đọc,suy niệm)

Chúa khát.
Chúa nằm trên Thánh Giá;
Thánh Giá dựng trên cao.
Tín hữu nghe tiếng Chúa:
“Cha khao khát dường bao…”

Mẹ nhắn nhủ.
Tiếng Mẹ từ La Vang:
“Các con tin vững vàng.
Làm men làm muối mặn
Việt Nam sẽ vinh quang”.

Cậy trông Thánh Giu Se.
Lạy Thánh Cả Giu Se,
Xin nâng đỡ chở che
Qua gian nan khốn khó
Đất Hứa thảnh thơi về.

Người có phúc. (Luca 14. 13, 14)
“Đãi tiệc người nghèo khó,
Què, đui, câm, điếc, mù…
Ông là người có phúc,
Sẽ được sống thiên thu…”

Nên công chính vì tin.
Không phải do việc làm
Nhưng vì tin vững vàng
Mà ta nên công chính.
Kinh thánh dạy rõ ràng:
“Do Thái chịu cắt bì.(Roma 3. 28,30)
Dân ngoại chẳng thực thi,
Cả hai nên công chính
Vì tin Chúa từ bi…”

(Thế Kiên Dominic)


              TIN CẬY MẾN   
 
     Đoàn tín hữu vững tin Lời  Chúa.
     Chúa thương ta từ thuở tạo hình,
          Vào đời theo Dấng Cứu Tinh,
Luật Ngài răn dạy luyện thành đức tin.
     * Niềm trông cậy đinh ninh trong dạ                   
      Chúa xót thương, thương cả loài người.
          Hộ phù sớm vượt biển đời,
Về nơi quê thật: Nước Trời vinh quang.
     *Tin cậy Chúa, mở đàng mến Chúa,
     Đức mến là kết quả tình yêu,
          Tình yêu Thiên Chúa cao siêu,
Tội nhân sám hối Ngài đều thứ tha...
     *Con mong ước gần Cha nhân ái,
     Sống lưu đầy con mãi nguyện xin,
          Niềm tin cậy mến  vững bền,
Dâng lên Thiên Chúa uy quyền đoái thương.


                                     Thế Kiên Dominic