Đồ thị này được dựng lên từ kết quả nghiên cứu thực hiện bởi trung tâm nghiên cứu Pew Research Center về niềm tin tôn giáo và giá trị đạo đức.
Có phải người giàu ít tin vào Chúa trời hơn người nghèo? (1)
         Theo Pew, khảo sát này cũng chỉ ra rằng dân chúng tại những quốc gia giàu có hơn có xu hướng ít đặt nặng sự cần thiết của niềm tin vào Chúa trời để có giá trị tốt đối với một người hơn là người dân tại quốc gia nghèo.
         Tuy nhiên hai quốc gia Trung Quốc và Mỹ là những trường hợp ngoại lệ trong mô hình này. Mỹ có thu nhập cao nhất trong danh sách khảo sát nhưng đồng thời nhiều người Mỹ cũng cho rằng niềm tin vào Chúa là điều cần thiết đối với nhân cách, đạo đức. Trong khi người Trung Quốc lại khá ít người nghĩ như vậy.

Thảo Nguyên
Theo Trí Thức Trẻ/Business Insider