Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013

KÍNH CHÚC 

QUÝ CỰU HỮU TRÁCH, 
QUÝ HUYNH TRƯỞNG, 
ĐOÀN VIÊN HTDC CÙNG TOÀN GIA QUYẾN 
MỘT NĂM MỚI 

HẠNH PHÚC - SỨC KHỎE
VÀ TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA