Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

TIN BUỒN

Ban chấp hành Hùng Tâm Dũng Chí Giáo Phận Đà Nẵng
Liên Đoàn Thánh Linh

Xin báo tin cựu trưởng HTDC Thanh Đức , là ủy viên Ban chấp hành PT HTDC GP ĐN Chị Matta Hoang Duc Hung tên thường gọi Bich Van Da được Chúa thương gọi về lúc 2 giờ 30 ngày 13 tháng 2 năm 2016 nhằm ngày 6 tháng 1 âm lịch.

Xin bà con bạn bè thân hữu cùng Đại gia đình Hùng Dũng cầu nguyện cho linh hồn Matta được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa, và Mẹ Maria  .

Trâm Phan

MINH NIÊN KHAI BÚT


   LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM
            ******
Chúc tụng tôn vinh Chúa Cực Linh
Ban cho nhân loại phúc trường sinh...
Xin thương dân chúng nơi trần thế,
Giải thoát tổ tiên chốn luyện hình.
Tín hữu mong vào Xuân vĩnh cửu,
Thiện nhân ngưỡng vọng Tết an bình.
Cậy trông lòng Chúa hằng thương xót,
Lữ khách sớm về nhận phúc vinh...

                                  Thế Kiên Dominic

MÙA CHAY NĂM THÁNH
                 ********
Mùa chay Năm Thánh tải hồng ân.
Tín hữu dọn mình sạch tội trần.
Sốt sắng tuyên xưng ơn cứu độ,
Vững vàng tuân giữ luật hiền nhân.
Hiệp dâng Thánh Lễ: xin phù trợ,
Suy tụng lời kinh: nguyện tiến thân.
Lòng Chúa xót thương hằng rộng mở,
Phục Sinh Năm Thánh trọng vô ngần...
                                  Thế Kiên Dominic

     

  CHƯỚC CÁM DỖ
  ( Suy niệm từ Tin Mừng Lc 4.1-13) 
Tin mừng chép: Chúa vào vùng hoang địa.
Do Thánh Linh bảo vệ và đưa đi.
Bốn mươi ngày chẳng ăn uống thức gì
Chịu ma quỉ bày đủ phương cám dỗ…

***
Chúa chiến thắng.Ma quỉ đành thúc thủ.
Mầu nhiệm này, Chúa dạy bảo chúng ta :
Trước mưu mô xảo quyệt bọn quỉ ma ,
Phải cậy sức Thánh Linh mới thắng được.

***
Kinh chủ nhật, cải tội bảy mối ta đọc,
Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh,
Nhắc nhở ta thường xuyên đủ đấu tranh
Với chước mốc ranh khôn quân thù địch…

***
Cũng phải nhớ: tính tò mò kích thích
Rất hiểm nguy trước cám dỗ quỉ ma,
Hãy dốc lòng, cương quyết tránh cho xa,
Không bén mảng chi tới vùng đất nó…

Thế Kiên Dominic