Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

VÀI HÌNH ẢNH NGÀY TUYÊN HỨA ĐOÀN HTDC PHÊRÔ GX BIÊN HÀ , BÌNH DƯƠNG NGÀY 26/06/2016Ngày 19/6/2016 : Tập dượt trước nghi thức trao khăn  và đồng diễn sau lễ Cha chánh xứ động viên trong buổi tập dượt 
Ngày 26/6 : Ngày trao khăn và tuyên hứa của Đoàn HTDC Phê rô Biên Hà 
Các cựu Huynh Trưởng về tham dự lễ tuyên hứa của các em thiếu nhi GX Biên Hà 
Trước lễ, trưởng cho các em ôn lại các bài đồng diễn  " HÃY RA KHƠI"

Một em đang ôn lại động tác đồng diễn 
Ôn lại các điều sẽ phải hứa trước lễ 
HÌNH ẢNH LỄ TUYÊN HỨA VÀ TRAO KHĂN QUÀNG 

Cha Chánh xứ dặn dò các em thiếu nhi trước nghi thức làm phép khăn và tuyên hứaCha chánh xứ Phê rô PHAN VĂN TƯƠI  làm phép khăn quàng 
Cha chánh xứ trao khăn quàng màu vàng cho các em Hoan Dũng

Trao khăn quàng cho các em Kim Tâm

Trao khăn quàng màu cam cho các em Quang Dũng và Nhiệt Tâm 

Trao khăn quàng màu đỏ cho các em Chinh Dũng  và Chiến Tâm


Các cựu Trưởng và toàn thể các em đoàn sinh Đoàn HTDC Phê rô chào cờ Đoàn và hát BÀI CA PHONG TRÀO HTDC


Cờ Đoàn HTDC PHÊ RÔ GX BIÊN HÀ BÌNH DƯƠNG 

Một em Chiến Tâm 

Các cựu Huynh Trưởng HTDC  tham dự lễ tuyên hứa và trao khăn quàng cho các em Đoàn HTDC Phê rô , GX Biên Hà 

Các em Dũng  Chí  sau khi nhận khăn quàng 

Các Trưởng của GX Biên Hà sửa soạn tuyên hứa và nhận khăn quàng Huynh Trưởng màu hạt dẻ 

Cha Chánh xứ trao khăn quàng cho các HTRCác Trưởng Biên Hà đang đọc lời hứa Đoàn Trưởng nhận cờ Đoàn HTDC Phê Rô do Cha chánh xứ trao

Các em HTDC sửa soạn đồng diễn sau thánh lễ 

Dù mới tập nên chưa được đều lắm , nhưng rất là khí thế 


Sau thánh lễ, các Trưởng và các em Chiến Chinh  cùng đồng diễn  "Hãy Ra Khơi "

Một em Nhiệt Tâm của Đoàn HTDC Phê rô , GX Biên Hà 
3 chị Huynh Trưởng của Đoàn Phê Rô GX Biên Hà Sau thánh lễ, các Huynh Trưởng  và các em Chiến Chinh (cũng là các dự Trưởng tương lai ) chụp hình cùng Cha Chánh xứ Cha chụp hình với riêng từng đội . Chụp với đội PHAO LÔ

Với đội GIACOBE Với đội CECILIAVới đội TERESA

Với đội LUCIA

Đoàn HTDC Phê rô và các cựu HTRCác Trưởng và Đội trưởng chụp với thầy Phó tế Trí 


Các Trưởng Huấn Luyện cùng chụp với Cha Chánh xứ và thầy Phó tế của GX Biên Hà 


Các em sửa soạn liên hoan  nhẹ sau lễ tuyên hứa

(Hình ảnh của Trưởng Ninh , Trưởng Phiên , Trưởng Hải và Trưởng Phượng )