Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

SỬA SOẠN ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH

 


         Để đón Chúa  Hài Đồng , các em HTDC ngoài việc dọn lòng thanh sạch đã sửa soạn các món quà sinh nhật nhỏ  cho Ngài .

          Với sự đồng hành của Cha sở và Ban Hành Giáo ,  HTDC đã cùng với  rất đông thiếu nhi giáo xứ Phước Ân  ráo riết tập luyện diễn nguyện chiều tối thứ 7 và sáng chúa nhật suốt  những tuần vừa qua  để cho đêm Canh Thức Giáng Sinh được chu đáo và thật sốt sắng mừng Chúa ra đời .

         HTDC giáo xứ Quảng Nghệ đã cho các em thi đua làm vòng nguyệt quế để trang trí chung quanh nhà thờ .

         Các em HTDC gx Quản Lợi  dù còn rất nhỏ nhưng cũng đã tham gia với Ban Hành Gíao để trang trí và làm hang đá nhỏ trong nhà thờ .

         Nguyện xin  Chúa Hài Đồng ban an lành và đổ tràn tình thương xuống cho thiếu nhi chúng con  .