Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

VÀI HÌNH ẢNH NGÀY KHAI MẠC KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG 15/7/2018 TẠI DCCT MAI THÔN SÀI GÒN              

9g30 sáng 15/7/2018 , tại nhà nguyện DCCT Mai Thôn Sài Gòn , Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc đã dâng thánh lễ khai mạc KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG HTDC với 18 khóa sinh và 7 Trưởng ở các nơi về tham dự .
Bài giảng của Cha Giuse trong thánh lễ đã làm cho các Trưởng và các khóa sinh rất xúc động : dù chỉ với 12 tông đồ mặc dầu đều nghèo hèn , thiếu học , đều có những vấn đề này nọ: kẻ thì thu thuế, kẻ thì tội lỗi ,.... thế nhưng các thánh tông đồ đã làm ra biết bao nhiêu kỳ tích cho giáo hội . Mọi sự đều do các ngài đến và làm bằng tấm lòng PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG và mọi sự đều nhờ HỒNG ÂN Thiên Chúa , mọi sự đều là Ý CHÚA .
Sau thánh lễ , Cha Giuse dù rất mệt cũng dành 30' nói cho các Trưởng và các khóa sinh tham dự về Sứ Mệnh của Phong Trào HTDC một sứ mệnh giúp các em thiếu nhi làm tông đồ cho các em thiếu nhi với sự hướng dẫn của các Trưởng .
Buổi chiều , với sự hướng dẫn của Trưởng Hùng và các Trưởng PHiên , Trưởng Ninh , các khóa sinh hào hứng tham gia cách xếp , gấp và dựng một lều chữ A cho nhanh , gọn , cũng như ôn lại các nút dây cần thiết cho lều trại : nút quai chèo , nút thòng long , nút tăng giảm dây ,..... Các chị dù tay đã cứng , vẫn hào hứng thi đua xem ai thắt nút nhanh hơn , và ngày càng nhanh hơn .
!5 g chiều , trước khi ra về Niên Trưởng Giacôbê Lê Ngọc Bưu có vài lời tâm huyết với các khóa sinh .
Hen chúa nhật sau 22/7, sẽ có nhiều anh chị tham gia học tập hơn để làm nòng cốt, làm lớp kế thừa cho Phong Trào Hùng Tâm Dũng Chí tương lai .