Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

TẠM ĐÓNG CỬA


Vì một vài lý do riêng , trang Blog này xin ngưng cập nhật .
Chân thành cám ơn Quý độc giả , quý anh chị HTDC đã theo dõi từ trước tới nay .
Hẹn gặp lại trong một hình thức mới hơn một ngày gần nhất .

banlienlac
***************************************

GIÂY PHÚT CHIA LY
  

Rời tay phút chia ly
Bạn ơi vui lên đi, bạn hỡi! Vui đi
    Gian khó ta không nề, ghi nhớ nhau muôn đời
    Từ nay cách xa
.

Shalom chaverim! Shalom chaverot!
Shalom, shalom!
Le-hit-ra-ot, le-hit-ra-ot,
Shalom, shalom!

Farewell, good friends, farewell good friends,
Shalom, shalom!
Till we meet again, till we meet again,
Shalom, shalom!