Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

HÃY TIN ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ


SUY NIỆM 
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM B     15/3/2015

 Chân lý gây xúc động sâu xa nhất mà Giáo Hội hằng rao giảng là Thiên Chúa yêu thương loài người từ trước muôn đời. Người yêu thương “đến nỗi đã ban Con Một mình” để “thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”. Nơi mầu nhiệm thập giá, cái chết của Chúa Giêsu không chỉ phơi bày tội lỗi của loài người, nhưng còn biểu lộ tình yêu và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa khi làm cho hình phạt thập giá trở nên thánh giá cứu độ.
 Mang phận người đầy giới hạn, chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm của những lần yếu đuối, buông xuôi, bất trung, chai lì trong tình trạng tội lỗi. Khi đó, chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Giá của Chúa để xin ơn tha thứ, chữa lành và đón nhận ơn tái sinh.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và quyết tâm chỗi dậy, trở về cùng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và rất mực khoan dung. Amen. 

(Nguồn :dcvxuanloc.net)