Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Ý NGHĨA MỘT SỐ CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÂU NÓIÝ NGHĨA MỘT SỐ CHỮ VIẾT TẮT VÀ CÂU NÓI

__I.N.R.I :


Viết tắt của câu La-tinh "Iẽsus Nazarẽnus Rẽx Iũdaeõrum - Giê-su người Na-gia-rét, Vua dân Do Thái"

Khi viết bảng án, Phi-la-tô đã truyền viết bằng 3 ngôn ngữ :
*Ông Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giê-su người Na-gia-rét, Vua dân Do Thái". Trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Ðức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Híp-ri, La-tinh và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với Phi-la-tô: "Xin ngài đừng viết: "Vua dân Do Thái" nhưng viết: "Tên này đã nói : Ta là Vua dân Do Thái"." Ông Philatô trả lời: "Ta viết sao, cứ để vậy".* (Ga 19, 19)
Do vậy, thỉnh thoảng ta bắt gặp các Thánh giá đề chữ I.N.B.I là viết tắt bản án trong tiếng Hy Lạp : "ησος Ναζωραος Bασιλες τν ουδαίων"

___IC và XC : 

IC là viết tắt của tên "Giê-su" trong tiếng Hy Lạp (ΙΗΣΟΥΣ)
XC là viết tắt của danh hiệu "Ki-tô" trong tiếng Hy Lạp (ΧΡΙΣΤΟΣ)
(C là dạng viết của Σ trong tiếng Hy Lạp)
Do vậy, IC XC có nghĩa là Giê-su Ki-tô. Các kí tự này thường xuất hiện trên Thánh giá hoặc bên cạnh Chúa Giê-su trong các icon (ví dụ như bức "Đức Mẹ hằng cứu giúp").

___М.Л.Р.Б và Г.А :

Hai cụm chữ viết tắt này thường xuất hiện phía dưới chân Chúa Giê-su trong các ảnh Thánh giá kèm theo hình đầu lâu. Đầu lâu đó là đầu lâu của A-đam, tượng trưng cho sự chết. Đặt đầu lâu ấy dưới chân thập giá tượng trưng cho sự chiến thắng của Chúa Giê-su trên cái chết và tội lỗi của A-đam. 
Thánh Phao-lô đã viết : "Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Ðức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người." (Rm 5, 15.20)
М.Л.Р.Б là viết tắt của Место лобное рай бысть, tiếng Slav có nghĩa là "Đây là nơi đặt đầu lâu của A-đam" và Г.А là viết tắt của глава Адамла, tiếng Slav có nghĩa là "Đầu lâu của A-đam"

___ A và Ω (α và ω) :

Đây là hai kí tự đầu và cuối trong bảng chữ cái Hy Lạp, trong sách Khải huyền có chép : "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng." (Kh 21, 5). Chính Chúa Giê-su là Ngôi Lời, Lời đầu tiên tạo thành muôn vật (St 1) và là lời sau cùng phán xét muôn vật.

___ Hình ảnh con cá (ΙΧΘΥΣ) :

Hình ảnh con cá được các Ki-tô hữu sơ khai dùng để ám chỉ Chúa Ki-tô và xác định căn tính của mình. Vào thời bắt đạo, để biết người đối diện có phải Ki-tô hữu hay không, các tín hữu vẽ một nửa (một nửa chữ anpha như trẻ nhỏ hay vẽ bây giờ), nếu đối phương vẽ tiếp nữa còn lại thì cả hai có thể nhận biết nhau, còn nếu không thì chắc chắn đó không phải Ki-tô hữu và cũng không ai phát hiện được mình. Từ "con cá - ΙΧΘΥΣ" là viết tắt của "Ίησος Χριστός, Θεο Υός, Σωτήρ", trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ". Hình ảnh con cá cũng được đề cập đến rất nhiều lần trong Kinh Thánh, mỗi lần hình ảnh này xuất hiện là mỗi lần ta thấy Chúa Giê-su biểu lộ tình thương và quyền năng của Người (xin xem Lc 24, 41 - 43 hoặc Mt 13, 47 - 50 hoặc Ga 21,11 hoặc Mt 17,24-27)


NGƯỜI CÔNG GIÁO