Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA I : HUẤN LUYỆN DỰ TRƯỞNG PT HTDCTHÔNG BÁO
CHIÊU SINH  KHÓA I : 
HUẤN LUYỆN  DỰ TRƯỞNG  PT  HÙNG TÂM DŨNG CHÍ  -  2018

-       MỤC ĐICH:
Chuẩn bị  và củng cố nhân sự cho việc tái lập và thành lập mới các đoàn HTDC trong tương lai ở các giáo xứ trong các giáo phận  gần Sài Gòn : Sài Gòn  , Bà Rịa , Xuân Lộc , Phú Cường , …

-       BAN GIẢNG HUẤN  và TRỢ GIẢNG
·         Chủ trì :
            LM. GIUSE  NGUYỄN TIẾN LỘC,   DCCT SG
·         Giảng huấn
            .  LM. TÔMA  TRƯƠNG ĐÌNH SƠN , DCCT SG
       . LM. PHÊRÔ  PHAN VĂN TƯƠI ,  Chánh xứ Biên Hà,  Bình Dương ,
                       . LM. GIUSE   ĐINH TRUNG NGHĨA ,  Dòng Tên  SG
       . LM.  PHAOLÔ   PHẠM THANH GIANG,  Giám đốc DCCT Mai Thôn, SG 
·         Nghiêm tập và các  môn kỹ năng
              . HTr.  GIACÔBÊ LÊ NGỌC BƯU
              . HTr. MARIA TRẦN THỊ LỆ HOA
              . HTr . GIUSE TRẦN THẾ CHÂU
                              . HTr.  MARIA NGUYỄN THỊ TÂM
              . HTr.  TADÊÔ  ĐOÀN  TRỌNG  PHIÊN
                   . HTr.    NGUYỄN TRẦN  NINH
                               và các Trưởng khác .
·         HTr  Trực :  TADÊÔ  ĐOÀN TRỌNG PHIÊN

-       CHI PHÍ : 
 * chi phí hành chánh ,  ăn trưa tại địa điểm huấn luyện sẽ do BTC  tài trợ .
 * ngoài ra đối với các em ở các tỉnh khác ngoài  Tp HCM , BTC  sẽ hổ trợ tiền xe đi lại  .

-       ĐỊA ĐIỂM HUẤN LUYỆN : Dòng Chúa Cứu Thế MAI THÔN ,
                                970 D  đường Bình Qưới, P28, Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
                                            (Khu du lịch Thanh Đa , Bình Qưới, Tp HCM)
                                      
-       THỜI GIAN HUẤN LUYỆN :   
từ 9g sáng đến 15g chiều  tất cả các ngày Chúa Nhật  từ 15/7/2018  đến chúa nhật 26/8/2018 :
        1 . Chúa nhật   15/7/2018  ,  khai mạc
        2 . Chúa nhật    22/7/2018 
        3. Chúa nhật     29/7/2018
        4 . Chúa nhật    5/8/2018
        5 .  Chúa nhật   12/8/2018
        6 . Chúa nhật    19/8/2018
        7 . Thứ 7           25/8/ 2018      đêm  25/8
        8.  Chúa nhật    26/8/2018      tổng kết    bề mạc  .

-       THÀNH PHẦN THAM DỰ :
·         Quý nữ tu
·         Các Đội Trưởng, Dự trưởng  đang sinh hoạt  trong  PT HTDC
·         Các giáo lý viên đang dạy giáo lý cho thiếu nhi ở các giáo xứ
·         Thanh thiếu niên nam nữ Công giáo trên 15 tuổi muốn phục vụ Giáo hội qua công tác Tông Đồ Thiếu Nhi của PT Hùng Tâm Dũng Chí .

-       NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :

·         Phương pháp sư phạm của PT HTDC  : Cha  Giuse Nguyễn Tiến Lộc
·         Phương pháp giảng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi : Cha Tôma Trương Đình Sơn
·         Để  thành lập một đoàn HTDC mới  : Cha  Giuse  Đinh Trung Nghĩa
·         Hoạt động của đoàn HTDC Biên Hà , gp Phú Cường : Cha  Phêrô  Phan Văn Tươi  
*     Đạo đức và nhân cách người Trưởng : Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc 
·         Phương pháp hàng đội   : HTr.  Giacôbê Lê Ngọc Bưu  
·         Lịch sử, tôn chỉ , mục đích và bước tiến của PT HTDC  : HTr. Trần Thế Châu
·         Xây dựng nhóm  và kỹ năng làm việc đội , nhóm  : HTr. Trần Thế  Châu
·         Nghiêm tập, thủ tục và nghi thức của PT HTDC  : HTr. Nguyễn Trần Ninh
·         Luật , kinh , bài ca Phong trào , bài ca Huynh Trưởng , bài ca sinh hoạt …. : HTr.  Trần Thị Lệ Hoa ,  HTr.  Đào Trọng Phiên , HTr.  Nguyễn Thị Tâm . 
·         Cách sửa soạn một buổi họp : họp Đội , Cơ , Đoàn của HTDC
·         Cách tổ chức một đêm lửa trại : Cha Tiến Lộc , Trưởng Ninh , Trưởng Hùng
·         Một số kỹ năng chuyên môn :  các Trưởng khác 

-       GHI DANH : trước ngày 13/7/2018 với :

     Trưởng  Phiên ( khu vực Thủ Đức ,Sài Gòn) , số điện thoại : 0126 4778789
     Trưởng   Lệ Hoa  (Bà Rịa Vũng Tàu )  : sđt   0122 8077525
     Trưởng  Duyên   (khu vực Bàu Cá, Gia Kiệm , Dốc Mơ)  sđt  0919  431451
     Trưởng Tâm  (khu vực Hố Nai, Biên Hòa )  :   0933 175569
     Trưởng Mạnh ( Ngọc Lâm , Phương Lâm, Bảo Lộc )   sđt   0974  611352  
     Trưởng Ninh :  ( các khu vực khác)  :  sđt   0913  925012 

      hay gửi đến email : banlienlaccuuhuynhtruong@gmail.com


                                                                   Tp Hồ Chí Minh,  ngày 2/7/2018

                                                                    Đại diện Ban Liên Lạc HTDC VN
                                                                                       Thư ký

                                                                             HTr. Giuse Trần Thế Châu