Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

GẶP GỠ CÁC CHA LINH HƯỚNG HTDC PHÍA NAM VÀ ĐÀ NẴNG - 17/8/2017Ngày 17/8/2017, tại nhà khách DCCT SG ,  Cha Yuse Nguyễn Tiến Lộc , linh hướng HTDC các tỉnh phía Nam , cùng một số anh chị huynh trưởng  đã tiếp đón Cha Giuse Đnh Công Hạnh, cố vấn PT HTDC giáo phận Đà Nẵng  và Cha Phong phụ tá linh hướng HTDC GP Đà Nẵng .
Trong không khí vui tươi và thân mật , các Cha và anh chị Trưởng đã bàn bạc một số vấn đề sau :
-  Nghiên cứu  lại quy ước và nội quy PT HTDC Việt Nam ( năm 1971  tại Nha Trang và năm 1974 tại Đa Lạt ) nhằm phù hợp với tình hình hiện nay đồng thời thống nhất trên toàn quốc .
- Xây dựng chính thức Chương Trình Huấn Luyện Đoàn Sinh và Thăng Tiến Bản Thân (thăng Cơ) từ Ấu đến Cơ Chinh Dũng  - Chiến  Tâm (chương trình về giáo lý , chương trình đào tạo về chuyên môn , chương trình nhân bản ,...) , Chương Trình huấn Luyện Huynh Trưởng các cấp cho toàn quốc 
- Xac định sớm phương hướng sinh hoạt HTDC  cụ thể ở mỗi khu vực cho phù hợp với tình hình ở mỗi nơi .
- Bàn bạc để sớm nhất trí về ngày giờ , đia điểm tổ chức Đại Hội HTDC toàn quốc vào năm sau 2018 nếu có thể , trước mắt các Cha và các anh chị Trưởng đại diện các khu vực trong NAm đã nhất trí vào ngày 5/1/2018 sẽ  về lại Đà Nẵng , nơi có PT HTDC mạnh nhất trước 1975 , cũng như hiện nay đã lập lại được 23 Đoàn HTDC ở các giáo xứ trong giáo phận Đà Nẵng , để bàn bạc cụ thể về  nội dung chương trình , ngày giờ và nơi tổ chức Đại Hội HTDC Việt Nam . 

Ban Liên Lạc HTDC