Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

MỪNG HỘI TRẠI HTDC BIÊN HÀ 2016


MỪNG HỘI  TRẠI HTDC BIÊN HÀ 2016
* * * * * * * * *
Vui thay hội trại xứ Biên Hà
Huynh Trưởng Cựu Hùng Dũng chúng ta
Hăng hái tham gia cùng  tuổi tác
Chuyên chăm đóng góp trẻ đến già
Công Cha (Antôn) tạo dựng còn vang bóng
Ơn Chúa thương ban mãi tiến đà
Ánh lửa lưu truyền  bao triển vọng
Tương lai bừng sáng khắp gần xa
* * * * * * * * *
Jos. Tinh Hoa (JHQ)
ĐXT-Saigon