Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

VUI 8/3Sống ở trên đời , có 2 việc khó làm :

1)      Nhồi tư tưởng của mình vào đầu óc kẻ khác
2)       Nhét  tiền của kẻ khác vào túi của mình

Ai  làm được điều thứ   1  , ta phải gọi họ bằng Thầy
Ai  làm được điều thứ  2  , ta phải gọi họ bằng  Ông Chủ  (Boss)

Người mà làm được cả  2 điều trên , ta thường gọi  bằng  : VỢ  YÊU (Wife ) 
                                

                                                                                                              PDC