Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

SÁM HỐI & LẬP CÔNG


Sám hối & lập công
(Suy niệm từ Ga 8. 1-11)
Hôm nay tuần cuối Mùa Chay,
           Lắng nghe tiếng Chúa: điều này phải thông:
        Tình thương Thiên Chúa chẳng cùng,
                      Hãy lo sám hối chớ đừng rầy mai.
                            Lại đừng xét đoán tội ai,
Xét mình trước đã, biết đời nhân sinh.
                            Sẻ chia chí nguyện của mình,
                     Làm lành, lánh dữ, sạch tinh xác hồn.
Bước vào Tuần Thánh xin ơn,
                    Theo đường Thánh Giá, đau buồn vượt qua.
                           Hồng ân đổ xuống như mưa,
                    Qua tuần Thương Khó tới mùa Phục Sinh.
                           Quyền năng nơi Dấng Cứu Tinh,
                     Lập công đền tội hiển vinh muôn đời…

                                                (Thế Kiên Dominic)