Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

THƠ - DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG      DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG
                  * * * * * * * *
Ấu Hùng, Ấu Dũng em ơi !
Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi ! mơ chi ?
Em dâng lên Chúa món gì ?
Em tặng quà bạn vật chi , em à !
Anh em ta vốn một nhà ,
 Là con một Chúa, một Cha trên trời.
Hài Nhi ấu Chúa tuyệt vời,
Cỏ xanh, đèn sáng, rạng ngời No-en
Em dâng hang đá, dây đèn,
Lung linh lấp lánh như ken tơ vàng
Từ nơi Thiên Quốc cao sang,
Chúa nằm máng cỏ thế gian mọn hèn,
Em cùng các bạn dâng lên,
Tâm hồn trong trắng lại thêm nhiệt tình
Hàng ngày dâng lễ, cầu kinh,
Xiêng năng lần hạt, tươi xinh má hồng ,
Vui cười, chăm chỉ, hiệp thông,
Yêu thương, bác ái, lập công dâng Ngài,
Giê-su Trưởng Tử Ngôi Hai,
Giáng sinh xuống thế thương hoài chúng ta,
Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Ấu Nhi dâng Chúa chan hòa mến thương./
                        Vũ  Đan Thụy
                        Saigon Mùa Giáng sinh 2012