Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

AI TÍN

CHA EMMANUEL NGUYỄN VINH GIOANG. 

TÁC GIẢ BÀI  "NGƯỜI ANH HÀO CỦA THIÊN CHÚA " CỦA PT HTDC VN ĐÃ VỀ VỚI CHÚA .

 XIN CẦU NGUYỆN CHO NGÀI


Cha Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang, sinh ngày 01/01/1933, tại giáo xứ Kim Long, đã về với Chúa vào lúc 19g20, Chúa nhật, ngày 20/08/2023 tại Nhà chung, TGP. Huế, hưởng thượng thọ 90 tuổi, 64 năm Linh mục.


Thứ Hai, ngày 21/08/2023:

- 05g30: Thánh lễ hồi tử. 

- 15g00: Nghi thức nhập quan.


Thứ Tư, ngày 23/08/2023, 05g00: Thánh lễ An táng.


Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

5 PHÚT LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN -A

 

13/08/23 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A
Mt 14,22-33

“ĐI TRÊN NƯỚC” ĐẾN VỚI CHÚA

Khi ấy ông Phê-rô liền thưa với Người:
“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền
cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”
Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” (Mt 14,28)

Suy niệm: 
Tin tưởng vào Lời của Chúa, ông
Phê-rô bước xuống thuyền đi trên mặt nước
và đến với Ngài. Nhưng khi thấy gió thổi,
ông sợ và la lên và rồi ông bắt đầu chìm. Cơn
gió nổi lên làm ông phân tâm. Ông chìm vì
ông không còn nhìn vào Chúa, vì ông không
còn coi Chúa là điểm đến trong hành trình
‘đi trên nước’ của mình. Các ki-tô hữu trong
hành trình đức tin của mình cũng vậy. Bao
lâu chúng ta còn nhìn lên Chúa, bao lâu còn
tập trung vào Chúa, còn coi Chúa là mục tiêu
của đời mình thì bấy lâu chúng ta còn có thể
“đi trên mặt nước” mà đến với Ngài. Câu
chuyện ông Phê-rô hôm nay cũng là câu
chuyện cuộc đời của mỗi người chúng ta
trong hành trình theo Chúa khi sống giữa
trần gian này.

Mời Bạn: 
Để có thể đi theo và đến được với 27
Chúa Giê-su, mỗi chúng ta phải tập trung
nhìn thẳng vào Chúa, đó là lúc chúng ta sống
với Chúa trong kinh nguyện hàng ngày,
trong mỗi thánh lễ và không để “những
chuyện thế gian” làm chúng ta chia trí. Có
vậy ta mới đi trọn vẹn tới Chúa là mục tiêu
đời mình.

Chia sẻ: 
Bạn có kinh nghiệm “bị chìm”
trong đời sống đức tin khi bạn sao nhãng,
chia trí và xa rời Chúa không?

Sống Lời Chúa: 
Đối với các ki-tô hữu, nhìn
ngắm Chúa, kết hợp với Chúa, đặt mục tiêu
đời mình nơi Chúa, là cách tốt nhất để chúng
ta có thể bước theo và đến với Ngài trong
hành trình đời mình.

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin cho con vững
tin để con luôn biết chăm chú nhìn Chúa là
lẽ sống của con, nhờ đó con có được Chúa
trong cuộc sống đời con mà bước đi theo
Ngài. Amen.

                                  LM. Giacobê Nguyễn Hồng Phong